Föreläsning med temat smakförändringar hos cancerpatienter

För dig som specifikt jobbar med cancerpatienter som upplever smakförändringar till följd av sin diagnos önskar vi bjuda in till en kvällsföreläsning inom ämnet smakförändringar hos cancerpatienter.

Nutricia kommer under våren lansera 3 nya smaker inom Fortimel Compact Protein-sortimentet. Dessa smaker är framtagna med cancerpatienten i åtanke.

Föreläsare:
Med. dr. Leg. Dietist Kerstin Belqaid och Leg dietist, Med Lic. Jenny McGreevy.

Anmälan görs via e-mail till våra produktspecialister:
Maria Keskitalo: maria.keskitalo@nutricia.com
eller
Åsa Wiberg: asa.wiberg@nutricia.com

Sista anmälningsdag 17/5

För mer information och frågor

Maria Keskitalo

Norra Storstockholm & Jämtlands län

maria.keskitalo@nutricia.com070-861 66 53

För mer information och program