Denna sida och dess information är till för personal inom hälso-och sjukvården.

Nutricia har en stark önskan att öka kunskapen om medicinsk näring bland sjukvårdpersonal. Vi håller sjukhus, vårdhem, hemtjänster, studenter, apotek och grossister uppdaterade om produkt-och utveckling, forskning och studier samt våra kurser och akademiska evenemang. Vänligen bekräfta här att du arbetar inom hälso-och sjukvården. Om du är patient eller anhörig kan vi också hjälpa dig att komma till våra sidor speciellt för er. Om du vill ändra ditt val i framtiden måste du ta bort dina cookies.

Cowmilk_626_420

Prebiotics and probiotics (synbiotics)

Synbiotika innehållande aminosyrabaserad formel förbättrar gutmikrobiot i icke-IgE-medierade allergiska spädbarn.
Läs artikeln här eller hämta PDF-versionen som finns på denna sida.

A synbiotic-containing amino-acid-based formula improves gut microbiota in non-IgE-mediated allergic infantsDela

ASSIGN-studien