Skip to Navigation

ENFit:  Ny ISO-standard för enterala kopplingar

Uppdatering v. 1, 2017:

Slutgiltiga ENFit-aggregat från Nutricia

Från och med ~ v.3 2017 kommer Nutricia lansera Flocare® Infinty aggregat med ENFit- fattning. Dessa aggregat kommer att ersätta övergångsaggregaten och är sista etappen i övergångsperioden mellan ENLock och ENFit- fattning.
För mer information om vad detta kommer innebära i praktiken, vänligen klicka här

Uppdatering v. 13, 2016:

Vi har nu börjat skicka ut ENFit-sonder från vårt lager. ENFit-sonderna har samma beställningsnummer som tidigare:

Uppdatering v. 5, 2016:

Vi har nu börjat skicka ut ENFit-sprutor från vårt lager. ENFit-sprutorna har följande beställningsnummer:

  • Spruta ENFit 10 ml - 30 st: 90 05 43
  • Spruta ENFit 20 ml - 30 st: 90 05 44
  • Spruta ENFit 60 ml - 30 st: 90 05 45


Uppdatering v. 44, 2015:

Övergångsaggregat har nu börjat skickas ut från vårt lager.

---------------------------------------

Bakgrund ENFit:

ENLock introducerades 2012, eftersom det i flera europeiska länder hade uppstått situationer där enterala aggregat felaktigt kopplats till intravenösa infarter. ENLock är ett säkert system, men ENFit har utvecklats som en ny internationell standard, en så kallad SS-EN ISO 80369-3 (ISO 80369-3). Det är därför ENLock nu kommer att avvecklas.

För att göra skiftet till ENFit så enkelt och smidigt som möjligt kommer det vara en 12 månader lång övergångsperiod. Med start i oktober 2015 kommer ENLock-aggregaten att ersättas av övergångsaggregat. Dessa aggregat passar både till ENLock och till ENFit och kommer att säljas under hela övergångsperioden. Nedan finns den ungefärliga tidsplanen för lanseringen av ENFit (tidsplanen kan förändras). Kontakta oss gärna för genomgång eller mer information.

 

Film

Filmklippet nedan ger en mycket god översikt för bytet till ENFit-standarden.

 

Lösa adaptrar

Nutricia tillhandahåller lösa adaptrar för de undantagsfall där kompatibilitet inte fungerar. Kontaka oss om ett sådant behov uppstår.


Allmän information om ENFit

Uppdaterad generell information om den nya ENFit-standarden och när samtliga produkter (inte bara de produkter som Nutricia säljer) introduceras finns på GEDSAs (Global Enteral Device Supplier Association) hemsida stayconnected. http://stayconnected.org/index.html