Medicinsk nutrition vid cancervård

Nutritionsproblematik vid cancer

Vid cancer är det vanligt förekommande med ett otillräckligt näringsintag vilket i sin tur kan leda till viktminskning.(1) Mer än 50 % av alla cancerpatienter upplever viktminskning vid diagnos och hos många patienter fortsätter näringsstatusen att försämras under och efter behandling.(2)

 

Nutricia Oncology

En cancerdiagnos är en livsförändrande händelse för både patienten och dess anhöriga

Anledningarna till viktminskning kan vara många och bero på psykologiska och/eller fysiologiska orsaker. Psykologiska faktorer, såsom oro eller nedstämdhet, eller fysiologiska begränsningar som till exempel illamående eller smakförändringar kan leda till ett minskat matintag. Även metabola förändringar orsakade av sjukdomen och/eller dess behandling kan leda till viktminskning.(1)

 

 

Nutritionens roll

Begränsad viktförlust hos cancerpatienter är kopplat till längre överlevnad. (3)
Undernäring vid cancer är förknippad med försämrad funktionsnivå, minskad livskvalitet, ökad morbiditet och försämrad respons på kemoterapi.(2)

Målet med kostbehandling vid cancer är bland annat att:

· Bibehålla eller förbättra matintaget

· Bevara muskelmassa och funktionsnivå

· Minska risken för att behöva avbryta eller reducera planerad cancerbehandling

· Förbättra livskvaliteten

Vid cancer kan det vara svårt att få i sig tillräckligt med energi och protein via vanlig mat och det kan därför vara nödvändigt att komplettera maten med medicinsk nutrition i form av näringsdrycker(1).

På Nutricia strävar vi efter att vara med under hela resan för att kunna stödja patient, anhöriga och sjukvårdspersonal. Detta för att kunna hjälpa till med att bidra till en bättre livskvalitet.