Detta är en informationssida för hälso- och sjukvårdpersonal samt patienter med recept

Nutricias produkter är livsmedel för speciella medicinska ändamål och skall användas under medicinsk övervakning. Vänligen bekräfta att du är sjukvårdspersonal eller har fått recept på någon av våra produkter.

Nutricia group image

Produkter och produktblad

Här kan du, som arbetar inom hälso- och sjukvården, eller är diagnostiserad patient, finna våra produkter & produktblad. Du kan söka via filterfunktionen nedan på produktnamn, produktområde och diagnos.


Calogen

För kostbehandling vid sjukdomstillstånd som kräver ett högt energiintag.  Det gör den idealisk för att ge extra kalorier utan att minska aptiten hos exempelvis äldre som har svårt att tillgodose sitt energibehov med vanlig mat och kosttillägg.

Läs mer

Cubitan

För kostbehandling av trycksår. Energi- och proteinrik näringsdryck berikad med arginin, zink, selen och antioxidanter (vitamin C och vitamin E) vilka har en betydelse vid sårläkningsprocessen.

Läs mer

Diasip

För kostbehandling av sjukdomsrelaterad malnutrition hos patienter med diabetes mellitus eller hyperglykemi. Näringsmässigt komplett kosttillägg.

Läs mer

Elemental

För kostbehandling av barn och vuxna med behov av elementardiet. Elemental är en näringsmässigt komplett elementardiet baserad på essentiella och icke essentiella aminosyror. Finns i pulverform samt i drickfärdig form.

Läs mer

Fortini

Vid kostbehandling av sjukdomsrelaterad malnutrition och vid dålig tillväxt. Fortini näringsdryck för barn finns i sju smaker och i de 4 olika konsistenserna: milkshake, smoothie, slät fruktyoghurt (äts med sked) och en tjockare milkshake (kompakt näringsdryck)

Läs mer

Infatrini

Vid kostbehandling av sjukdomsrelaterad malnutrition och vid tillväxthämning hos spädbarn. Komplett spädbarnsnäring med högt energi- och proteininnehåll.

Läs mer

KetoCal

För kostbehandlingen av terapiresistent epilepsi men också vid andra sjukdomar och tillstånd där ketogen kost är indicerad.

Läs mer

Loprofin

Loprofin lågproteinprodukter är avsedda för kostbehandling av medfödda metabola sjukdomar eller vid nedsatt njur- eller leverfunktion som kräver lågproteinkost.

Läs mer

Neocate

För kostbehandling av barn med multipel födoämnesallergi. Modersmjölksersättning, kosttillägg och sondnäring för stora och små.

Läs mer

Nutrilon och Nutriprem

För kostbehandling av prematurfödda spädbarn. Berikning av bröstmjölk eller modersmjölksersättning.

Läs mer

Pepticate

Pepticate är en vasslebaserade hydrolysat för kostbehandling av barn med komjölksallergi.

Läs mer

Preop

För kostbehandling till patienter vid elektiv kirurgi. Används för att öka patientens energireserver inför en planerad operation.

Läs mer

Renilon

Renilon är kosttillägg speciellt framtagna för kostbehandling av njursjuka, anpassade efter de varierande behov av proteiner och mineraler som patienten har före och under dialysbehandling

Läs mer

Respifor

Näringsdryck för kostbehandling av sjukdomsrelaterad malnutrition hos patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Färdig att dricka.

Läs mer

Scandishake Mix

Scandishake Mix är ett extra energirikt kosttillägg avsett för kostbehandling av patienter med malnutrition, malabsorption och andra tillstånd med behov av ett ökat fett- och kolhydratintag.

Läs mer

Souvenaid

Näringsdryck för kostbehandling av patienter i tidigt skede av Alzheimers sjukdom. Innehåller en patenterad kombination av näringsämnen som stimulerar synapsbildningen i hjärnan.

Läs mer


Beställningsinformation

Är du kund hos Nutricia och vill beställa produkter? Här finner du vår beställningsmall. Du kan fylla i denna och maila till: order.amnse@nutricia.com eller beställa direkt på www.nutricia.se/order

Vill du veta vilka produkter inom nutrition som är på ditt nya avtal? Ta kontakt med din lokala produktspecialist

Vid frågor om Nutricias produkter, kontakta vår kundtjänst, Nutricia Direkt, på telefon: 08-24 15 30
Email: info.amnse@nutricia.com

Upphandlade produkter

Här kan du, som arbetar inom hälso-och sjukvården ta del av upphandlade produkter i din region.

Läs mer

Beställa produkter

Här kan du, som arbetar inom hälso-och sjukvården få information om beställning av våra produkter.

Läs mer