Flocare Bengmarksond ENFit

Flocare Bengmarksond ENFit

Transnasal sond för enteral näringstillförsel. Sonden har en Bengmarkspiral i ena änden för placering i tunntarmen.

Produktfaktablad

Flocare Bengmark är en nasointestinal sond för direktmatning till tunntarmen under relativt korta tidsperioder (<8 veckor). Bengmark-sonden har en genomtänkt utformning som möjliggör en enkel sondsättning i jejunum (tunntarmen). Precis som de nasogastriska sonderna är Bengmark-sonden tillverkad av behagliga och hudvänliga material och utformad för bästa möjliga näringsflöde.

Indikationer

Flocare® Bengmarksond ENFit är lämplig för alla patienter med fungerande tunntarm men med nedsatt funktion i magsäckens motilitet och/eller som har ökad risk för aspiration. T.ex. kirurgiska patienter, brännskadade patienter, patienter med ökad risk för aspiration, reflux och/eller kräkning (ofta i tidig postoperativfas), patienter med begränsad gastrisk motilitet, patienter med akut pankreatit.

Kontraindikationer

För nedläggning av sond, t.ex.: Oesophagusvaricer / blödning. För sondmatning, t.ex. Tunntarmsmalabsorption, Paralytisk ileus, Akuta buksmärtor

Instruktioner

Se bruksanvisning i produktfaktablad.

Hygienrekommendationer

Sondnäring och tillbehör

Läs mer

Beställningsinformation

Kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt www.nutricia.se/order Tel: 08-24 15 30. E-post: order.amnse@nutricia.com

Flocare Bengmarksond ENFit Ch 10/145
Best. nummer: 75 88 21
Förpackning: 3 st