Infatrini

Infatrini

Infatrini är en näringsmässigt komplett spädbarnsnäring med högt energi- och proteininnehåll som är färdig för flask- eller sondmatning. Den är framtagen för barn med tillväxtrubbningar, malnutrition, ökat energibehov och/eller vätskerestriktion. Infatrini kan ges från första levnadsveckan och fram till dess att barnet väger 9 kg (eller 18 månader), och kan användas som enda näringskälla. Innehåller mjölk.

Nutricia stöder WHO-koden att bröstmjölk är den bästa födan för spädbarnet.

infatrini

Infatrini

Produktfaktablad

Infatrini är en näringsmässigt komplett, energirik spädbarnsnäring avsedd från första levnadsveckan upp till 18 månader eller 9 kg. Vid kostbehandling av sjukdomsrelaterad malnutrition och tillväxthämning hos spädbarn.

Läs mer
infatrini

Infatrini Peptisorb

Produktfaktablad

Vid kostbehandling av sjukdomsrelaterad malnutrition och vid tillväxthämning hos spädbarn med toleransproblem. Infatrini Peptisorb är en näringsmässigt komplett, energirik spädbarnsnäring baserad på extensivt hydrolyserat protein.

Läs mer


Patientbroschyr_infatrini_patientfall

Patientfall Infatrini Peptisorb

Detta häfte innehåller patientfall från Sverige, Irland och Storbritannien. De brittiska och irländska fallbeskrivningarna har hämtats från en klinisk studie av Infatrini Peptisorb.

Läs mer