KetoCal

KetoCal

Som en del av Nutricias verksamhet inom avancerad klinisk nutrition ingår även vårt arbete med Ketogen Diet och Modifierad Atkins Diet.
En behandling för framförallt terapiresistent epilepsi men även vissa andra sjukdomar och tillstånd så som ex.vis GLUT 1 brist och pyruvatdehydrogenasbrist.

ketocal

KetoCal 4:1 LQ

Produktfaktablad

En komplett drickfärdig specialnäring för kostbehandling av terapiresistent epilepsi. Även vid andra sjukdomar och tillstånd där ketogen kost är indicerad. Används i behandlingen med MAD (Modifierad Atkins Diet) eller KD (Ketogendiet) vid läkemedelsresistent epilepsi eller andra tillstånd behandlade med ketogen diet.

Läs mer
ketocal

KetoCal 4:1

Produktfaktablad

En komplett drickfärdig specialnäring för kostbehandling av terapiresistent epilepsi. Även vid andra sjukdomar och tillstånd där ketogen kost är indicerad.

Läs mer
ketocal

KetoCal 3:1

Produktfaktablad

KetoCal 3:1 är komplett näring i pul­verform med högt fett och lågt kolhydratinnehåll.

Läs mer