MSUD Maxamum

MSUD Maxamum

MSUD Maxamum är en proteinersättning i pulverform avsedd för kostbehandling av maple syrup urine disease (MSUD) hos barn över 8 år, vuxna samt gravida.

Produktfaktablad

För tillredning av dryck utan leucin, isoleucin och valin avsedd för kostbehandling av maple syrup urine disease (MSUD) hos barn över 8 år, vuxna samt gravida.  Innehåller essentiella och icke essentiella aminosyror, kolhydrat, vitaminer, mineraler och spårämnen. Innehåller ej leucin, isoleucin och valin.

Indikation

MSUD Maxamum är en proteinersättning i pulverform avsedd för kostbehandling av maple syrup urine disease (MSUD) hos barn över 8 år, vuxna samt gravida.

Dosering

Doseringen är individuell och måste kompletteras med annan mat och bör alltid göras i samråd med dietist eller läkare.

Försiktighetsåtgärder

MSUD Maxamum måste kompletteras med naturligt protein, vätska och andra näringsämnen enligt ordination från läkare eller dietist, för att täcka behovet av leucin, isoleucin, valin och övriga näringsämnen.

Kontraindikationer

Ej lämplig som enda näringskälla.

Servering

Se produktblad för rekommenderad tillredning och spädning.

Hållbarhet

Bäst-före-datum anges som dag-mån-år.

Förvaring

Oöppnad burk förvaras torrt, ej över normal rumstemperatur. Öppnad burk används inom 1 månad. Tillredd näring kan förvaras i kylskåp upp till ett dygn.

Viktigt

Livsmedel för speciella medicinska ändamål och används under medicinsk övervakning.

Sortimentsguiden för Specialprodukter ger en överblick över några av våra specialprodukter. Behöver du mer ingående information om en specialprodukt är du välkommen att kontakta oss på Nutricia, så hjälper vi till.

Sortimentsguide Medfödda metabola sjukdomar

Ladda ned här

Beställningsinformation

Kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt från vår webshop: www.nutricia.se/order, e-post: order.amnse@nutricia.com
telefon: 08-24 15 30.

MSUD Maxamum
Best. nummer: 76 55 12
Förpackning: 1 burk à 500 g