Denna sida och dess information är till för personal inom hälso-och sjukvården.

Vi håller sjukhus, vårdhem, hemtjänster, studenter, apotek och grossister uppdaterade om produkt-och utveckling, forskning och studier samt våra kurser och akademiska evenemang. Vänligen bekräfta att du arbetar inom hälso-och sjukvården eller om du är patient med recept. Om du är patient eller anhörig kan vi också hjälpa dig att komma till våra sidor speciellt för er. Om du vill ändra ditt val i framtiden måste du ta bort dina cookies.

Barn med Adhd och evidens

Visste du att

15-20% av barn med ADHD avbryter sin läkemedelsbehandling på grund av biverkningar?

Familjer med ett barn med ADHD utmanas ofta bortom rimliga gränser; vardagen kan vara så pass komplicerad att livskvaliteten blir nedsatt för barnet och för familjen. Dessa barn kämpar ofta med ett brett spektrum av utmaningar – som även påverkar hela familjen – såsom dagliga känslomässiga utbrott, prestationsproblem i skolan och utmaningar i sociala relationer. Följsamhet till läkemedelsbehandlingen är en förutsättning för att kunna leva ett så normalt liv som möjligt.

Vad händer med barnets och familjens livskvalitet om den annars lyckade läkemedelsbehandlingen avbryts på grund av aptitförlust och sjukdomsrelaterad undernäring?

På Nutricia strävar vi efter att stödja barn med ADHD, som står på läkemedelsbehandling, när de får nutritionsproblem. Som marknadsledare och pionjärer inom medicinsk nutrition erbjuder vi det bredaste utbudet av produkter, tjänster och verktyg för att stödja förbättrat nutritionsstatus och därmed ett bättre generellt behandlingsresultat; som syftar till bättre livskvalitet för både barn och familj.

Nutricia och ADHD biverkningar

Lämplig kostbehandling och påverkan på livskvalitet

Försämrat nutritionsstatus äventyrar inte bara livskvaliteten för barn i skolåldern, utan också deras möjligheter att dra nytta av utbildningen. Fullgott näringsintag och gott nutritionsstatus hos skolbarn ligger till grund för att de växer och når sin fulla potential, och ger dem förutsättningar för ett hälsosamt liv.

God och säker nutritionsvård vid ADHD bör betraktas som en del av den medicinska behandlingen, och kan inkludera screening för risk för undernäring samt efterföljande plan för nutritionsbehandling  med energi- och proteinberikning, ätstödjande åtgärder och nutritionsstöd, såsom medicinska näringsdrycker. Beslut om vilken typ av nutritionsstöd som är bäst lämpade för dina patienter bör baseras på evidens och klinisk erfarenhet.

Det finns omfattande klinisk evidens av god kvalitet för att medicinska näringsdrycker är en verksam och effektiv lösning vid undernäring hos patienter som kan äta vanlig mat men inte i tillräcklig utsträckning för att uppnå sitt energi- och näringsbehov. Medicinska näringsdrycker har visats ge näringsmässiga, funktionella, kliniska och ekonomiska fördelar i många olika patientgrupper inom både sjukhus och andra vårdinstanser1.

 

Cooking dad ADHD campaign Nutricia

FÖRDELAR MED MEDICINSKA NÄRINGSDRYCKER FÖR BARN MED ADHD OCH SJUKDOMSRELATERAD UNDERNÄRING

Även om det inte finns vetenskapliga publikationer om fördelarna med medicinska näringsdrycker specifikt för barn med ADHD och sjukdomsrelaterad undernäring, är det väl accepterat att ett gott näringsintag är avgörande för adekvat tillväxt och utveckling hos barn i allmänhet.

Att undersöka fördelarna med medicinska näringsdrycker hos barn är svårt, eftersom det skulle vara oetiskt att genom randomisering undanhålla undernärda barn behandling. Detta kan delvis förklara bristen på randomiserade kontrollerade studier (RCT) som undersöker effekten av medicinska näringsdrycker hos barn.

Medicinska näringsdrycker har följande kliniskt bevisade fördelar för barn med dålig tillväxt eller undernäring:

 • ökar energiintaget vid en rad olika sjukdomar hos både barn och vuxna2,3
 • kan öka det totala energiintaget utan att väsentligt minska matintaget4
 • kan förbättra tillväxt och kroppsvikt hos barn med olika sjukdomar5,6
 • kan signifikant öka vikt och längd hos barn med dålig tillväxt7,8
Nutricia sortiment Nutricia 2020

LITEN FLASKA, STOR FÖRBÄTTRING – KLINISKT BEVISAD ÖKNING I VIKT OCH LÄNGD MED FORTINI

Möjligheterna att servera måltider och mellanmål till barn med ADHD och aptitförlust bör utnyttjas till fullo. Små måltider och fler mellanmål rekommenderas ofta för att öka chansen att faktiskt få i sig den mat som serveras.

Fortini Compact med 300 kcal i endast 125 ml är en innovation inom medicinska näringsdrycker för barn, utvecklad specifikt för barn med sjukdomsrelaterad undernäring som har svårt att dricka näringsdrycker i standardvolymer. Fortini Compact ger signifikant ökat näringsintag och förbättrad följsamhet till ordinerad volym och jämfört med barnnäringsdrycker i standardvolym, samt förbättrar tillväxten hos barn som är i behov av nutritionsstöd8.

+0,28 kg under 4 veckor (p=0,007)

+0,28 kg under 4 veckor (p=0,007)

Motsvarande ökning i z-score på +0,07

+0,87 cm under 4 veckor (p<0,0001)

+0,87 cm under 4 veckor (p<0,0001)

Motsvarande ökning i z-score på +0,10

KAN MEDICINSKA NÄRINGSDRYCKER STÖDJA ETT BÄTTRE GENERELLT RESULTAT AV ADHD-LÄKEMEDELSBEHANDLINGEN, ELLER TILL OCH MED MOTVERKA ATT LÄKEMEDELSBEHANDLINGEN MÅSTE AVBRYTAS?

Ett sätt att undersöka om medicinska näringsdrycker kan stödja dina patienter som har ADHD i att uppnå bättre nutritionsstatus, eller att följa ADHD-läkemedelsbehandlingen, är ett så kallat Erfarenhetsprogram.

Ett Erfarenhetsprogram är inte forskning eller en klinisk studie. Det är ett sätt att samla in information om användning och kliniska erfarenheter. Det innebär i korthet att ett frågeformulär med kryssrutor besvaras av sjukvårdspersonal som har hand om patienter med ADHD. Det är därmed ett snabbt och enkelt sätt att ta reda på hur medicinska näringsdrycker kan stödja dina patienters nutritionsstatus och följsamhet till läkemedelsbehandling.

Nutricia ADHD Campaign

Läs mer

Barn med ADHD och biverkan av läkemedelsbehandling

Idag beräknas omkring 63 000 svenska barn ha ADHD. 75% av dessa barn får läkemedelsbehandling för kärnsymtomen, varav 65-75% rapporteras ha en positiv effekt av läkemedelsbehandlingen.

Läs mer

Screeningverktyg, tips & råd för barn med ADHD

Barn som diagnostiserats med ADHD och som får läkemedelsbehandling har rapporterats löpa 60% högre risk för att bli underviktiga, jämfört med barn utan ADHD-diagnos.

Läs mer

Kostbehandling hos barn med ADHD

Det finns flera sätt att stödja barnet och familjen, såsom föräldrautbildning, samarbete med skolan kring måltider, remiss till en dietist eller justering av läkemedelsbehandling

Läs mer

Näringsdrycker för barn med ADHD

Näringsdrycker är näringsmässigt optimerade för att ge ditt barn de kalorier, proteiner, vitaminer och mineraler som behövs för att stödja optimal tillväxt och utveckling.

Läs mer

Referenser

 1. 1. Frank E, et al. J Clin Psychiatry. 2015;76:e1459-68.
 2. Stratton RJ, et al. Disease-related malnutrition: an evidence based approach to treatment. Wallingford: CABI Publishing; 2003
 3. Francis DK, et al. Oral protein calorie supplementation for children with chronic disease. Cochrane database of systematic reviews. 2015;CD001914
 4. Stratton RJ, et al. Disease-related malnutrition: an evidence based approach to treatment. Wallingford: CABI Publishing; 2003
 5. Alarcon PA, et al. Effect of oral supplementation on catch-up growth in picky eaters. Clin Pediatr (Phila). 2003; 42:209-17
 6. Stratton RJ, et al. Disease-related malnutrition: an evidence based approach to treatment. Wallingford: CABI Publishing; 2003
 7. Alarcon PA, et al. Effect of oral supplementation on catch-up growth in picky eaters. Clin Pediatr (Phila). 2003; 42:209-17
 8. Sorensen K, et al. Improved compliance, nutritional intakes and growth with a high energy density, low volume paediatric oral nutritional supplement. The 4th International Conference on Nutrition and Growth. March 2-4; Amsterdam. 2017