Coronavirus & äldre


Frågor och svar

Vi förstår att detta kan vara en mycket stressig tid för äldre, patienter och deras vårdgivare. För att hjälpa till att ta itu med några av de osäkerheter som kan uppstå har vi samlat svar på några av de vanligaste frågorna relaterade till äldre från våra Nutricia-experter.

 • Det är viktigt att följa lokala riktlinjer och bestämmelser som har fastställts i ditt land eller din region. Dessa kan ändras dag för dag. Kontrollera dem regelbundet, särskilt om du är i kontakt med dem som har ökad risk för svår sjukdom från coronavirus, som äldre.

  Om dina föräldrar/anhöriga har en ökad risk för allvarlig sjukdom från coronavirus på grund av deras ålder eller deras hälsotillstånd, kontakta dem om möjligt via internet, Skype och telefon och påminn dem om att detta är en tillfällig situation för att skydda dem eftersom de är viktiga för dig. Tänk på att hålla kontakten regelbundet och se till att dina föräldrar/anhöriga har ett sätt att kontakta dig.

  Om du besöker en äldre släkting för ett viktigt syfte, bör du hålla större avstånd, helst minst 1-2 meter från varandra, undvika närkontakt och tvätta händerna ofta och noggrant samt använda handsprit när det inte går att tvätta händerna.

 • Äldre vuxna och vuxna med hälsotillstånd bör vidta försiktighetsåtgärder för att minska risken för exponering för viruset. Detta inkluderar begränsning av onödig exponering av andra människor, dåligt ventilerade områden och att säkerställa tillräckligt med utrymme mellan dem och andra. Det är alltså viktigt att följa lokala riktlinjer och bestämmelser som har fastställts i ditt land eller din region och vara medveten om åtgärder som vidtas i ditt område för att begränsa spridningen av viruset och exponeringen för den mest utsatta befolkningen. Dessa kan ändras dag för dag; kontrollera dem regelbundet.

  Om du ska gå ut, håll minst 1-2 meters avstånd till andra. Om möjligt, säkerhetsställ att dina föräldrar har tillräckligt med förnödenheter till hands om de behöver stanna hemma, inklusive matvaror, hushållsartiklar och mediciner. Hjälp dem genom att handla mat åt dem, undvik att låta dina föräldrar/anhöriga hantera det. Överväg att använda hemleveranstjänster av livsmedel eller måltider och undvika kontakter med leveranspersonalen för att säkerställa att dina föräldrar/anhöriga har tillgång till näringsrika livsmedel.

 • Det är viktigt att följa lokala riktlinjer och bestämmelser som har fastställts i ditt land eller din region och vara medveten om åtgärder som vidtas i ditt område för att begränsa spridningen av viruset och exponeringen för den mest utsatta befolkningen. Dessa kan ändras dag för dag; kontrollera dem regelbundet. Om du ska gå ut, håll minst 1-2 meters avstånd till andra. Det är klokt att säkerställa ett tillräckligt utbud av näringsdrycker hemma om dina föräldrar eller anhöriga behöver stanna hemma. Du kan diskutera med ditt apotek vad som kan förväntas, och hur du kan säkerställa kontinuiteten i leveransen över tid, inklusive alternativ för hemleverans.

  (Tänk på att för att du ska kunna se, beställa och hämta läkemedel och varor på recept åt någon annan på apoteket måste du ha en fullmakt för den personen, läs mer på apotekens egna hemsidor. Vissa apotek har även längre leveranstider än vanligt i nuläget vilket är viktigt att ta med i beräkning. Observera att det kan se olika ut inom olika regioner. Vissa får hämta sina näringsdrycker via ett utlämningsställe, och inte via apoteket och kan därför behöva rådgöra med deras vårdgivare om det även finns möjlighet till hemleverans).

 • Äldre vuxna bör vidta försiktighetsåtgärder för att minska risken för exponering för viruset. Detta inkluderar begränsning av onödig exponering av andra människor, dåligt ventilerade områden och att säkerställa tillräckligt med utrymme mellan dem och andra. Det är därför viktigt att följa lokala riktlinjer och bestämmelser som har fastställts i ditt land eller din region, och vara medveten om åtgärder som vidtas i ditt område för att begränsa spridningen av viruset och exponeringen för den mest utsatta befolkningen. Dessa kan ändras dag för dag; kontrollera dem regelbundet. Om du ska gå ut, håll minst 1-2 meters avstånd till andra.

 • Det är viktigt att följa lokala riktlinjer och bestämmelser som har fastställts i ditt land eller din region, inklusive de som fastställts av det enskilda äldreboendet, och vara medveten om åtgärder som genomförts i ditt område för att begränsa spridningen av viruset och exponeringen för den mest utsatta befolkningen. Dessa kan ändras dag för dag; kontrollera dem regelbundet.