Nutrition vid COVID-19

Ta del av olika regioners behandlingsrekommendationer under och efter Covid-19.

Covid-19 innebär stora utmaningar för både patienter och sjukvård

De med sämst utfall är patienter med nedsatt immunförsvar- särskilt äldre, multisjuka och undernärda personer. Sjukdomen ger diverse symtom som påverkar aptit och förmåga att äta och dricka, till exempel smakförändringar och gastrointestinala symtom som illamående, diarré, kräkningar och magsmärtor1. Extrem trötthet och utmattning förekommer också. Efter intubering är sväljsvårigheter vanligt förkommande.

European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) har skrivit expertutlåtande och praktisk vägledning för nutritionsomhändertagande av individer med Covid-192. Detta utlåtande innehåller 10 rekommendationer, varav två handlar om näringsdrycker:

Personer i riskzonen eller patienter med SARS-COV-2:

  1. Näringsdrycker bör användas när kostrådgivning och berikning av mat inte är tillräckligt för att täcka näringsbehovet.

Intensivvårdspatienter med SARS-COV-2:

  1. Medicinsk nutrition för icke-intuberade IVA-patienter under intensivvårdsbehandling. Om näringsbehovet inte kan tillgodoses genom vanlig mat, bör näringsdrycker övervägas före enteral nutrition. Om enteral nutrition inte är tillräckligt, kan parenteral nutrition användas.

Exempel på hur Fortimel Compact Protein kan användas till patienter med Covid-19

Lindesbergs lasarett har dietisterna skrivit riktlinjer där patienter med Covid-19 serveras 3×60 ml Fortimel Compact Protein/dag eftersom de flesta har svårt att täcka sitt energi- och proteinbehov. Vid utskrivning från Lindesbergs lasarett ordnar dietisterna förskrivningar och skickar med 8×125 ml Fortimel Compact Protein till samtliga patienter* för att de ska kunna fortsätta med näringsdryckerna hemma utan avbrott.

Även i Örebro kommun ordineras 3x 60 ml Fortimel Compact Protein/dag till alla personer som har eller har haft Covid-193. Efter 1 månad utvärderas behandlingen med mat och vätskeregistrering för beslut om fortsatt behandling eller nedtrappning/avslut (om sjukdomsfri).

På flera sjukhus i Västra Götalandsregionen, bl.a. Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skaraborgs Sjukhus4 är rutinen att servera tre mellanmål per dag, där minst ett av mellanmålen bör bestå av en förpackning proteinrik näringsdryck, t.ex. 125 ml Fortimel Compact Protein.

I Danmark har dietisterna på Slagelse Sygehus till Covid-19-patienter med smakförändringar använt Fortimel Compact Protein i de tre smaker som är speciellt framtagna för att möta behandlingsrelaterade smakförändringar hos cancerpatienter – Värmande tropisk smak, Svalkande bärsmak och Neutral smak5.

*Utifrån individuell bedömning kan fler näringsdrycker skickas med, eller annan sort vid behov.

NYHET! Shotglas till Fortimel Compact Protein

Fortimel Shotglas

Nutricia har tagit fram shotglas som rymmer ½ flaska Fortimel Compact Protein.

Kontakta din produktspecialist om du önskar shotglas till din verksamhet!

Mer läsning

Coronavirus & skydd

Hur du kan skydda dig själv och de sårbara omkring dig.

Läs mer

Coronavirus & medicinsk nutrition

Här svarar vi på vanliga frågor gällande coronavirus och medicinsk nutrition.

Läs mer

Coronavirus & sondmatning

COVID-19 Frågor & Svar: Näringsdrycker och sondnäringar

Läs mer

Coronavirus & barn

För att stödja dig och din familj under denna särskilt stressande tid vill vi svara på de vanligaste frågorna om graviditet och amning.

Läs mer
Print Page