Coronavirus & barn

Frågor och svar

För att stödja dig och din familj under denna särskilt stressande tid vill vi svara på de vanligaste frågorna om graviditet och amning.

KAN GRAVIDA KVINNOR ÖVERFÖRA CORONAVIRUSET VIDARE TILL DET OFÖDDA BARNET?

För närvarande finns det inte tillräckligt med bevis för att avgöra om viruset överförs från en mamma till sitt barn under graviditeten eller vilken potentiell påverkan det kan ha på barnet. Detta undersöks för närvarande.
Gravida kvinnor bör fortsätta att följa lämpliga försiktighetsåtgärder för att skydda sig mot exponering för viruset och tidigt söka medicinsk vård om de får symtom, såsom feber, hosta eller andningssvårigheter.

Vänligen kontakta din sjukvårdspersonal vid fler frågor eller problem.

VAD SKA JAG GÖRA OM MITT BARN UPPVISAR SYMPTOM FÖR COVID-19?

Uppsök medicinsk vård så tidigt du kan.

VAD HÄNDER OM MITT BARN ÄR STRESSAD ÖVER CORONAVIRUS?

Barn kan reagera på stress på olika sätt, såsom att vara mer närgågna, oroliga, dra sig tillbaka, arga eller upprörda, sängvätning osv. Möt ditt barns reaktioner på ett stödjande sätt, lyssna på deras bekymmer och ge dem extra kärlek och uppmärksamhet. Om du har oro för ditt barns mentala hälsa bör du rådfråga din sjukvårdspersonal.

HUR SKA MJÖLKPULVERREDASKAP DESINFEKTERAS?

Flaskorna, bröstvårtorna, skoporna och skålarna som används av barnet måste desinficeras. Rengör först med rent vatten, sedan bör de tillbehör som tål hög temperatur kokas i mer än 30 minuter. Tillbehören som inte är resistenta mot hög temperatur kan desinficeras genom att torkas med alkoholbomull.

Vänligen kontakta din sjukvårdspersonal vid fler frågor eller problem.

ÄR DET SÄKERT FÖR EN MAMMA ATT AMMA OM HON ÄR INFEKTERAD MED CORONAVIRUS?

Alla mödrar som har symtom såsom feber, hosta eller andningssvårigheter, bör söka medicinsk vård tidigt och följa anvisningar från en vårdgivare. Med tanke på alla de fördelar amning ger, och på bröstmjölkens obetydliga roll vid överföring av andra andningsvirus, kan modern fortsätta att amma, samtidigt som alla nödvändiga försiktighetsåtgärder tillämpas samt följer den medicinska rådgivningen.

För mödrar med symtom och som är tillräckligt bra för att amma, ska mask bäras i närheten av ett barn (inklusive under amning), tvätta händerna före och efter kontakt med barnet (inklusive amning) och rengöra/desinfektera förorenade ytor – detta bör göras i samtliga fall där någon med bekräftad eller misstänkt COVID-19 interagerar med andra, inklusive barn.

Om en mamma är för sjuk bör hon uppmuntras till att ge utpumpad bröstmjölk via en ren nappflaska/kopp /sked – samtidigt som hon följer samma smittförebyggande metoder enligt medicinsk rådgivning.

Vänligen kontakta din sjukvårdspersonal vid fler frågor eller problem.

KAN EN BEBIS HA MASK FÖR ATT VISTAS UTE?

Eftersom masker har viss lufttäthet kan de vara obekväma för din bebis under 1 år. För att begränsa riskerna kan du därför följa de olika rekommendationerna från Världshälsoorganisationen (WHO) för att skydda dig och ditt barn från COVID-19. För att vara riktigt säker bör du begränsa ditt barns exponering så mycket som möjligt för folkmassorna.

Vänligen kontakta din sjukvårdspersonal vid fler frågor eller problem.

PÅVERKAR COVID-19 BEBISAR?

Detta är ett nytt virus och Världshälso-organisationen (WHO) vet ännu inte tillräckligt om hur det drabbar barn eller gravida kvinnor. Vad de vet är att det är möjligt för människor i alla åldrar att smittas med viruset, men hittills har det rapporterats relativt få fall av COVID-19 bland barn och inga hos spädbarn. Viruset är dödligt i sällsynta fall, hittills främst bland äldre personer med befintliga medicinska tillstånd.

Vänligen kontakta din sjukvårdspersonal vid fler frågor eller problem.

Mer läsning

Coronavirus & skydd

Hur du kan skydda dig själv och de sårbara omkring dig.

Läs mer

CORONAVIRUS & ÄLDRE

I det här avsnittet delar vi svar från våra Nutricia-experter på de vanligaste frågorna om äldre och coronaviruset.

Läs mer

Coronavirus & medicinsk nutrition

Här svarar vi på vanliga frågor gällande coronavirus och medicinsk nutrition.

Läs mer

Coronavirus & sondmatning

COVID-19 Frågor & Svar: Näringsdrycker och sondnäringar

Läs mer
Print Page