Globalt live-webinar ”spädbarn med risk för hämmad tillväxt”

Välkommen att delta i Nutricias globala live webinar med temat behandlingsåtgärder för spädbarn med risk för hämmad tillväxt

”NUTRITIONAL INTERVENTION OF INFANTS WITH OR AT RISK OF FALTERING GROWTH:
WHEN, HOW, HOW LONG?”

Den 15 januari

20.00 – 21.00 CET (Live webinar)
21.00 – 21.30 CET (Live Q&A)

Webinaret hålls på engelska och det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor.

Det finns också möjlighet att delta den 16 januari

För mer information och detaljer: