Utblickar från ESPGHAN 2018 – Stockholm

Inbjudan till Nutricias kvällsseminarium med utblickar från årets ESPGHAN möte.
För dig som själv inte kunnat delta eller för dig som deltagit och vill diskutera erfarenheter från kongressen. Seminariet syftar till att presentera det absolut senaste inom pediatrisk nutrition och gastroenterologi, och är ett forum för vetenskapligt och kliniskt kunskapsutbyte.

Datum: Onsdag 13 juni 2018 kl. 17.00 – 21.00

Plats: Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20, Djurgården i Stockholm.

Föreläsare:
Petter Malmborg, barnläkare och överläkare på Sachsska Barn- och Ungdomssjukhusets enhet för Pediatrisk Gastroenterologi och Nutrition
Susanne Nilsson, leg. dietist, tf. funktionsenhetschef för Klinisk Nutrition, – Barn- och Kvinnosjukvård, Karolinska Universitetssjukhuset, Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Glöm inte att inhämta din huvudmans godkännande för att delta vid mötena ovan i enlighet med avtalet gällande samverkansregler mellan Swedish Medtech och SKL.

Anmäl dig härSista anmälningsdatum: 20180505

Tillbaka till alla aktiviteter