NÄRING & IMMUNFÖRSVAR

Undernäring kan öka risken för infektioner

När du får en infektion, aktiverar immunsystemet en rad energikrävande försvarsmekanismer för att bekämpa infektionen. Kroppen behöver energi och protein för att bekämpa infektionen, och om näringsintaget är otillräckligt under en infektion, kommer kroppen att ta av sina lager av fett och muskler för att få energi. Infektioner kan också minska aptiten och födointaget, och därmed öka risken för undernäring.
Samtidigt ökar undernäring risken för infektioner och gör det svårare att återhämta sig från en infektion, eftersom kroppen saknar resurser att stå emot infektionen.

Som ett hjälpmedel i att avgöra risken för undernäring rekommenderar vi Vårdgivare Skånes Energi- och proteinkalkulator. 

Bra näringstillstånd stödjer ett bra immunförsvar

Att täcka ditt näringsbehov hjälper dig att upprätthålla ett bra immunförsvar och förmåga att tåla infektioner bättre. Därför är det viktigt att framför allt äldre och sjuka prioriterar att få tillräckligt med näring. Proteiner är särskilt viktiga eftersom de har en viktig funktion i immunsystemet.

Ett bra näringstillstånd är alltid viktigt för att din kropp ska kunna bibehålla sina funktioner.

Om du har svårt att täcka ditt näringsbehov genom vanlig mat på grund av din sjukdom, kan din läkare, dietist eller distriktssköterska hjälpa dig att komplettera kosten med medicinsk nutrition.

Läs mer om hur klinisk näring kan stödja ditt näringsintag

Mer läsning

Ta reda på mer om Fortimels sortiment

Fortimel näringsdrycker kan hjälpa till att nå dina näringsbehov när det inte är möjligt att täcka med vanlig mat.

Läs mer

Patient & anhörig

På våra sidor för patient och anhörig finner du fakta, broschyrer på olika språk, inspiration, tips och recept

Läs mer