Äldreomsorgens måltider

30 April 2018

Äldreomsorgens måltider

Undernäring är en av de största utmaningarna i äldreomsorgen. En undernärd person har lättare att falla, få en fraktur, utveckla trycksår och har fyra gånger ökad risk att dö i förtid.

I de nya råden från Livsmedelsverket framgår vikten av att måltiderna inom hemtjänst och på äldreboenden bör individanpassas enligt behov och önskemål, främja aptit och matglädje och bli en tydligare del av omvårdnaden.

De nya råden trycker också på vikten av samverkan mellan olika yrkesgrupper – verksamhetschef, biståndshandläggare, måltidschef, måltidspersonal och den vård- och omsorgspersonal som arbetar närmast de äldre.  Artikeln tar även upp fem framgångsfaktorer för bra måltider inom äldreomsorgen.

Läs artikeln här:Dela

Print Page