EuropeanSpeechSTherapyDay2019

6 mars 2019

Europeiska logopedidagen 2019

Den 6 mars varje år uppmärksammas den Europeiska logopedidagen. Ett tillfälle att uppmärksamma  och öka medvetenheten om kommunikation- och sväljsvårigheter samt logopedens roll vid bl. a. dysfagi.

Dysfagi är inte en sjukdom, men ett symptom som uppstår av många olika sjukdomar och tillstånd och innebär svårigheter med att tugga eller att svälja. En av de vanligaste skadorna som påverkar ät- och sväljfunktionen är stroke.
Dysfagi drabbar mer än 50% av patienter med stroke.

Dysfagi är något sjukhuslogopeder arbetar med dagligen. En logoped kan vara med när sväljförmågan undersöks av en öron-, näs-, halsläkare eller röntgenläkare. Efter undersökningen kan en logoped informera patienten och närstående och ge individuellt anpassade sväljningsråd. (1)

 

En patients erfarenhet
På Nutricia vill vi idag uppmärksamma logopedens viktiga arbete genom en patients historia om hur ett tvärvetenskapligt team inklusive en logoped, neurolog, fysioterapeut och sjuksköterska arbetar tillsammans för att säkerställa det bästa möjliga resultatet efter Petras stroke med dysfagi som följd. Se filmen om Petra här.Dela

Se filmen om Petra

Läs mer om Nutricias arbete

Dysfagi och Stroke

Dysfagi är svårigheter med att tugga eller att svälja. Olika sjukdomar som t.ex. stroke, neurologiska sjukdomar, förträngningar i matstrupen kan påverka sväljförmågan.

Läs mer

  1. 1177.se/Halland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Dysfagi–tugg–och-svaljsvarigheter-hos-vuxna/#section-2, 2016-02-02
  2. Martino R, Foley N, Bhogal S, Diamant N, Speechley M, Teasell R. Dysphagia after stroke: Incidence, diagnosis, and pulmonary complications. Stroke. 2005;36(12):2756–2763.