Feeding Tube awareness week Nutricia 2020

11 februari 2020

Feeding Tube Awareness Week 2020

Ca 100 000 patienter årligen ordineras sondmatning som en del av deras vård hemma, och detta bara inom EU.
Feeding Tube Awareness Week har som mål att utbilda och lyfta de medicinska orsakerna till att barn och vuxna behöver sondnäring och uppmärksamma de utmaningar som familjer står inför i det dagliga livet.

Dagarna uppmärksammas över hela världen och även av oss på Nutricia.
Läs mer

Nutrison 50 år!
I år firar Nutricia Nutrison sondnäring 50 år. Nutrison är Nutricias sondnäringar, som är näringsmässigt kompletta och färdiga att använda.
De innehåller makro- och mikronäringsämnen som är specialanpassade för behoven hos olika typer av patienter och sjukdomsbilder.
Läs mer Dela

Se också vår engelska hemsida med fina, informativa och inspirerande patientvideos

Läs mer om våra sondnäringar för barn och vuxna

BARN
Nutrini barnsondnäringar
Ett unikt ålders- och energianpassat sortiment av sondnäringar för barn 1-12 år.

VUXEN
Nutrison vuxensondnäringar
Näringsmässigt kompletta sondnäringar som är färdiga att använda.

 

Sondnäring och vanlig mat

Läs mer om att blanda sondnäring och vanlig mat i vår nya receptbroschyr.

Läs mer

Sondnäring som nutritionsstöd

För att öka eller säkerställa nutritionsstödet

Läs mer

Vad är sondnäring?

En artikel om sondnäring, för dig inom hälso-och sjukvården

Läs mer
Print Page