Ny studie Nutricia tarmfloran Syneo

17 May 2019

Fördelar med synbiotika i kostbehandling av komjölksallergi

En nyligen publicerad studie om uppföljningen i ASSIGN-studien visar att den unika pre- och probiotika-blandningen i Neocate Syneo kan normalisera tarmfloran(1) efter intestinal dysbios, vilket ofta ses hos spädbarn med diagnostiserad komjölksallergi.(2-5)

ASSIGN-studien, en dubbelblind multi-center RCT, undersökte förändringar i fekal mikrobiota av en aminosyrabaserad formula (AAF) med pre- och probiotikablandning jämfört med vanlig AAF, som kostbehandling till spädbarn med icke IgE medierad komjölksallergi.

Resultaten från uppföljning vid 12 och 26 veckor, låg i linje med de tidigare publicerade positiva resultaten efter 8 veckor. Studiens primära utfallsmått visade att mängden bifidobakterier fortfarande var signifikant högre i testgruppen jämfört med kontrollgruppen, och att mängden Eubacterium rectale/Clostridium coccoides* fortfarande var signifikant lägre.

Studien visade också intressanta resultat kring ett sekundärt utfallsmått, där spädbarnen som behandlades med Neocate Syneo under 26 veckor hade mindre behov av eksem-medicinering samt färre fall av öroninflammation. Dessa resultat bör dock ses som indikationer, då fortsatt forskning inom området behövs.

Sammanfattningsvis visar studien att AAF med specifik pre- och probiotikablandning (Bifidobacterium breve M-16V och scFOS-lcFOS) är lämplig i behandlingen av icke IgE medierad komjölksallergi hos spädbarn, och att den fördelaktiga effekten på tarmfloran bestod över hela studieperioden på 26 veckor.

Studien
Läs studien här som abstract

Video
Se Nutricias video om tarmfloran och allergi

 

* Bakteriegrupp som vanligtvis finns i rikligare mängd i tarmflorans sammansättning hos vuxnaDela

Relaterade artiklar

KOMJÖLKSALLERGI

Komjölksallergi är den vanligaste matallergin hos små barn, 2-3% av alla spädbarn har komjölksallergi, med varierande symtom

Läs mer

Referenser

  1. Fox A et al. Clin Transl Allergy. 2019; 9: 5.
  2. Abrahamsson TR et al. J Allergy Clin Immunol. 2012;129:434-40.
  3. Azad MB1 et al. Clin Exp Allergy. 2015 Mar;45(3):632-43.
  4. Bisgaard, H et al. J Allergy Clin Immunol. 2011;128:646-52.e1-5.
  5. Plunkett CH & Nagler CR. J Immunol. 2017; 198(2): 581–589.
Print Page