EpilepsyDay2019Nutricia

10 February 2020

International Epilepsy day 10 februari 2020

Internationella dagen för Epilepsi är en dag med syfte att öka kunskapen och kännedom om epilepsi för att främja livskvalitén för de ca 50 miljoner människor i världen som lever med diagnosen. Dagen uppmärksammas över hela världen och även av oss på Nutricia. Läs mer på:
internationalepilepsyday.org
#EpilepsyDay

En patients erfarenhet
På Nutricia vill vi idag uppmärksamma dagen genom en patients erfarenhet. Ta del av Adam´s historia om hur kosten är en del av hans behandling, med hopp om att inspirera fler vuxna, som likt honom övervägt och diskuterat med sin läkare, om att börja behandling med ketogen kost för sin epilepsi.Dela

Se filmen om patienten Adam

Läs mer om Nutricias arbete

Patienthistorier Epilepsi & ketogen kost

Se historier från verkligen livet, om hur kosten är en del av behandlingen efter att ha diskuterat med sin läkare, om att börja behandling med ketogen kost.

Se våra filmer

Patienthistoria inom ämnet epilepsi och ketogen kost

Artikel i UNT om 5-åriga Isak, med epilepsitypen Dooses syndrom och Isaks familjs erfarenhet av ketogen kost

Läs mer

Epilepsi & Ketogen kost

Epilepsi är den vanligast förekommande neurologiska åkomman. Världshälsoorganisationen, WHO, estimerar, att omkring 1% av världens befolkning lider av epilepsi.

Läs mer
Print Page