International World Water day 2019 Nutricia

22 mars 2019

Internationella vattendagen 2019

Internationella vattendagen eller Världsvattendagen är en temadag instiftad av FN som uppmärksammas  22 mars varje år.
Dagen uppmärksammas över hela världen och även av oss på Nutricia och Danone. Världsvattendagen sätter fokus på vikten av vatten och att verka för ett hållbart hanterande av friskt vatten.
Tillgång till friskt vatten stärker folkhälsan och är därför avgörande för en hållbar utveckling och en stabil och välmående värld.

Temat för World Water Day 2019 är ”Leaving no one behind”. Läs merworldwaterday.org

Nutrica och Danones arbete
Vi vill skydda våra vattenresurser, särskilt när de är knappa och att använda dem i  lokala ekosystem och samhällen.
Hälsosamma livsmedel är beroende av bra vatten, och det är vi människor också. Det är därför vi är dedikerade till att göra allt vi kan för att skydda denna dyrbara resurs. Vår vattenhanteringsstrategi är lika lokal som grundläggande som vattenutmaningarna är.
Läs mer om vårt arbete: nutricia.se/vattenDela

Läs mer om Nutricias arbete

Miljö

Vår vision "One Planet. One Health." återspeglar vår övertygelse om att människors hälsa och planetens hälsa är knutna till varandra. För att uppfylla vårt engagemang för denna vision fokuserar Nutricia & Danone på fyra områden, som ligger i centrum för vår arbete .

Läs mer

Miljövänliga förpackningar

Vi vill erbjuda näringsrika, högkvalitativa produkter i förpackningar som är återanvändbara, återvinningsbara eller komposterbara. 

Läs mer

Miljö

Läs mer om Danones uppdrag och engagemang för miljön och människors hälsa

Läs mer

En del av Danone

Nutricia Advanced Medical Nutrition är ett specialiserat hälsoföretag inom Danonekoncernen.

Läs mer