Denna sida och dess information är till för personal inom hälso-och sjukvården.

Vi håller sjukhus, vårdhem, hemtjänster, studenter, apotek och grossister uppdaterade om produkt-och utveckling, forskning och studier samt våra kurser och akademiska evenemang. Vänligen bekräfta att du arbetar inom hälso-och sjukvården eller om du är patient med recept. Om du är patient eller anhörig kan vi också hjälpa dig att komma till våra sidor speciellt för er. Om du vill ändra ditt val i framtiden måste du ta bort dina cookies.

Article-image_cooking

12 februari 2018

Kosttillägg fyller en viktig funktion

Kosttillägg är näringsrika flytande, halvfasta eller pulverbaserade produkter som innehåller energi, protein, vitaminer och mineraler och ökar näringsintaget(1). 

Ett flertal studier på vilka man gjort en systematisk genomgång, sk “Systematic Review”, visar att kosttillägg som en del i behandlingen av sjukdomsrelaterad undernäring ökar näringsintaget, ökar patientens vikt och ger förbättrade medicinska resultat.

Gynnsamma resultat vid behandling med kosttillägg

Kliniska prövningar, systematiska översikter och metaanalyser visar att intag av kosttillägg hos patienter med sjukdomsrelaterad undernäring har följande positiva resultat (2, 3,4).

  • Färre infektioner
  • Förkortade sjukhusvistelser och färre återinskrivningar
  • Ökat välbefinnande och ett mer aktivt vardagsliv
  • Minskad dödlighet bland de akut sjuka äldre
  • Färre trycksår, dåligt läkande sår eller andra komplikationer

Kostnadsbesparingar

Genom att behandla undernäring ser vi inte bara tydliga medicinska fördelar utan också ekonomiska vinster i form av kostnadsbesparingar för sjukvården och samhället. Med hjälp av kosttillägg är det möjligt att förkorta sjukhusvistelser och minska antalet återinskrivningar, vilket kan ge kostnadsbesparingar på upp till 8 % per patient. Metaanalyser visar att man genom att behandla patienter med nutritionsstöd kan spara miljontals kronor.Dela

Referenser:

1.Stratton R, Green C, Elia M. Disease-related malnutrition: an evidence based approach to treatment. Wallingford: CABI Publishing; 2003.
2. Loch H. et al. Introductory to the ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Terminology, Definitions and General Topics. Clin Nutr 2006; 25:180–186.
3. National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). Nutrition support in adults: oral nutrition support, enteral tube feeding and parenteral nutrition (clinical guideline 32). London: National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). 2006.
4. Stratton R, Ek A, Engfer M, Moore Z, Rigby P, Wolfe R, Elia M. Enteral nutritional support in prevention and treatment of pressure ulcers: a systematic review and meta-analysis. Ageing Res Rev 2005; 4(3):422-450.

Print Page