News miljö Nutricia Sond

20 februari 2019

Miljövänliga förpackningar

Under 2018 påbörjade vi vårt arbete med miljövänliga förpackningar för sondnäringar i 500 ml.
Förpackningen kan återvinnas helt och vi har markant minskat miljöpåverkan i vår produktion jämfört med nuvarande förpackning.
Flaskan är tillverkad med 85% mindre vatten och med 21% mindre koldioxidutsläpp i produktionsprocessen och överbliven plast från produktionen återanvänds i tillverkningsprocessen.

Här kan du se filmen om den nya flaskan och du kan också läsa mer om vårt arbete för miljön.Dela

optri

Se filmen om vår nya förpackning för sondnäringar i 500 ml Flaskan är bättre för miljön, utformad för bättre användbarhet och för bättre säkerhet.

Läs mer om Nutricias arbete

Miljö

Läs mer om Danones uppdrag och engagemang för miljön och människors hälsa

Läs mer

Nutricias produkter är livsmedel för speciella medicinska ändamål och skall användas under inrådan av dietist eller läkare.