Nutricia _undernäring

3 October 2018

Nutricia initiativtagare till “nolltolerans mot undernäring”

Det finns i dag uppskattningsvis minst 400 000 svenskar som ligger i riskzonen för undernäring.
De finns i sina hem, på sjukhus och i äldreboenden.
Mot bakgrund av hur många som drabbas och av de allvarliga konsekvenserna är det närmast förbluffande hur lite uppmärksamhet frågan får. Hur ser det ut hos dig?

Syftet med “Nolltolerans mot undernäring” är att ge en djupare förståelse av undernäring som samhällsproblem. Varför det uppstår, vad det leder till och vad som kan göras åt det.
Det är initierat av Nutritionsnätverket i samarbete med SPF Seniorerna.
Nutritionsnätverket är ett branschnätverk grundat av Nutricia, Fresenius Kabi och Nestlé Health Science.
SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden medlemsorganisation för alla som har rätt till pension i Sverige, oavsett ålder.

Läs mer om “Nolltollerans mot undernäring” och hur många som är i riskzonen för undernäring i din kommun på undernaring.se

 Dela

Print Page