Nutricia News image

8 februari 2019

Nutrison Pre utgår ur vårt sortiment

Nutrison Pre är sondnäring för patienter i behov av enteral nutrition under en kortare period, t.ex vid uppstart av sondmatning.
Denna produkt kommer nu tas ur vårt sortiment och finnas tillgänglig fram till slutet av mars 2019.

Nutricia har ett brett sortiment av sondnäringar som kan delas in i två produktserier:

Nutrison, som består av allmänna sondnäringar för nutritionsbehandling.

Nutrison Advanced, som består av en rad produkter för specifika sjukdomsbilder.

Våra sondnäringar är näringsmässigt kompletta och färdiga att använda. De innehåller makro- och mikronäringsämnen som är specialanpassade för behoven hos olika typer av patienter och sjukdomsbilder.

För eventuella frågor kontakta din lokala produktspecialist eller vår kundtjänst på tel 08-24 15 30 (knappval 2).Dela