Nutricia Dysfagi och stroke

31 juli 2019

Ökat proteinbehov hos äldre och sjuka

Äldre, sköra och sjuka har också ofta ett ökat proteinbehov (1-3). Flertalet studier har visat samband mellan ett högre proteinintag och bättre fysisk funktion och bevarande av muskelmassa (4-6). Ett adekvat proteinintag för äldre är viktigt bland annat för att förebygga och motverka åldersrelaterad skörhet (7).
Vanliga tecken på åldersrelaterad skörhet är ofrivillig viktminskning, minskad kraft och minskad fysisk aktivitet(1).

Proteinbehov och nutritionens roll
En frisk person som väger 60 kilo har ett proteinbehov på 48 gram per dag. Hos en frisk äldre person med samma vikt ökar behovet till 72 gram per dag (8).
Hos en sjuk person med samma vikt blir proteinbehovet så högt som 90 gram per dag (1). Det ökade proteinbehovet motsvarar 3 ägg jämfört med en frisk person i samma ålder.

Energi och proteinintag är särskilt viktigt
Interventioner till sköra äldre

 • Fysisk aktivitet
 • Supplementering av energi och protein
 • Vitamin D
 • Reduktion av polyfarmaci

Nolltolerans mot undernäring
Det finns i dag uppskattningsvis minst 400 000 svenskar som ligger i riskzonen för undernäring.

Lär dig mer och läs mer om ”Nolltollerans mot undernäring” och hur många som är i riskzonen för undernäring i din kommun på undernaring.se

 Dela

Läs mer

Nutricia initiativtagare till "nolltolerans mot undernäring"

Det finns i dag uppskattningsvis minst 400 000 svenskar som ligger i riskzonen för undernäring. Hur ser det ut i din kommun?

Läs mer

Åldersrelaterad skörhet & sjukdomsrelaterad undernäring

En hälsosam, näringsrikt balanserad kost är viktig under hela livet, men när man blir äldre eller om man blir sjuk kan det vara svårt att få i sig de viktiga näringsämnena som man behöver.

Läs mer

Referenser

 1. Socialstyrelsen, Näring för god vård och omsorg, 2011.
 2. Wolfe RR et al. Optimal protein intake in the elderly. Clin Nutr. 2008;27(5):675-84.
 3. Bauer J et al. Evidence Based Recommendations for Optimal Dietary Protein Intake in Older People. JAMDA. 2013;14(8):542-59.
 4. Beasley et al. Biomarker-Calibrated Protein. Intake and Physical Function in the Women’s Health Initiative. JAGS 2013;(61):1863-1871.
 5. Burd et al. Anabolic resistance of muscle protein synthesis with aging. Ex Sport Sci. 2013;41(3).
 6. Koopman et al. Dietary Protein Digestion and Absorption Rates and the Subsequent Postprandial Muscle Protein Synthetic Response Do Not Differ between Young and Elderly Men. J Nutr 2009;139(9):1707-13.
 7. Morley JE et al. Frailty consensus: a call to action. JAMDA. 2013;14(6):392-7.
 8. Nordiska Näringsrekommendationer 2012

Print Page