Denna sida och dess information är till för personal inom hälso-och sjukvården.

Vi håller sjukhus, vårdhem, hemtjänster, studenter, apotek och grossister uppdaterade om produkt-och utveckling, forskning och studier samt våra kurser och akademiska evenemang. Vänligen bekräfta att du arbetar inom hälso-och sjukvården eller om du är patient med recept. Om du är patient eller anhörig kan vi också hjälpa dig att komma till våra sidor speciellt för er. Om du vill ändra ditt val i framtiden måste du ta bort dina cookies.

Image to Practical management of GI dysmotility in patients with CP

7 december 2018

Referat från föreläsning om motilitetsstörningar i tarmen hos barn

Leg. Dietist Jenny Wannstedt, med lång erfarenhet av nutritionsstöd till barn med neurologiska funktionshinder sammanfattar här Dr. Nikhil Thapars föreläsning om motilitetstörningar i tarmen hos barn med Cerebral Pares. Föreläsningen gavs den 15 juni 2018, på Nutricia Paediatrics Expert Day.

Gastrointestinala och oralmotoriska problem är mycket vanligt förekommande hos barn med cerebral pares och andra neurologiska funktionshinder.
Till stor del speglas dysfunktion i mag-tarmkanal och oralmotorik av svårighetsgraden i funktionshindret. De problem som förekommer mest frekvent är nedsatt motorik i mun och svalg, förstoppning, dysfagi, gastroesofagal reflux, magsmärtor och gastrit samt malnutrition.”

Nu kan du ta del av hela referatet nedan

 

 

 

 

 Dela

Referat från Leg. Dietist Jenny Wannstedt

”Practical management of GI dysmotility in patients with CP”
– Dr. Nikhil Thapar”

”Practical management of GI dysmotility in patients with CP” - Dr. Nikhil Thapar”Practical management of GI dysmotility in patients with CP” - Dr. Nikhil Thapar