Sårbehandlingssymposium i Stockholm

21 januari 2020

Sårbehandlingssymposium i Stockholm

På Sårbehandlingssymposium 2020 får du chansen att lyssna till landets främsta experter inom sårbehandling. De svårläkta och komplexa såren hittas i hela vårdkedjan, vilket gör det extra viktigt att nå ut med nya rön och forskningen inom sår och sårläkning till all hälso- och sjukvårdspersonal.

Nutricia finns på plats under dagarna så välkommen till vår monter. Hoppas att vi ses!

21-22 januari
Plats: Scandic Ariadne, Värtahamnen Stockholm

 Dela

Läs mer om trycksår

Trycksår

Trycksår är smärtsamt för patienten och ger lägre livskvalitet. Det kan också innebära ökad risk för infektion, förlängd sjukhusvistelse och ökat behov av personal vilket medför ökade kostnader.

Läs mer

Internationella trycksårsdagen 2019

Internationella trycksårsdagen 21 november, syftar till att öka medvetenheten kring trycksår, både att dessa går att förhindra men också behandla.

Läs mer

Ny systematisk översikt vid trycksår

En artikel om trycksår, för dig inom hälso-och sjukvården,

Läs mer
Print Page