News Nutricia bild Sahlgrenska

7 februari 2019

Satsning på sköra äldre

Det glädjer oss på Nutricia att Sahlgrenska Universitetssjukhuset fokuserar på sköra äldre patienter med nya rutiner och prioriteringar på sjukhusets akutmottagningar.

Personer över 75 år som besöker akuten, screenas för skörhet genom ett frågeformulär. Definieras en patient som en skör äldre prioriteras patienten upp och får utökade omvårdnadsinsatser som exempelvis tryckavlastande madrass, näringsdryck och tätare tillsyn.

Läs hela artikeln här

publicerades på www.sahlgrenska.se 31 januari 2019
bild från www.sahlgrenska.se 

 

 Dela

Läs mer om åldersrelaterad skörhet och sjukdomsrelaterad undernäring

Åldersrelaterad skörhet & sjukdomsrelaterad undernäring

En hälsosam, näringsrikt balanserad kost är viktig under hela livet, men när man blir äldre eller om man blir sjuk kan det vara svårt att få i sig de viktiga näringsämnena som man behöver.

Läs mer

Nutricia initiativtagare till "nolltolerans mot undernäring"

Det finns i dag uppskattningsvis minst 400 000 svenskar som ligger i riskzonen för undernäring. Hur ser det ut i din kommun?

Läs mer
Print Page