Logo-Cerebral-palsy-day-2019 Nutricia News

4 oktober 2019

World Cerebral Palsy Day

I över 60 länder uppmärksammas World Cerebral Palsy Day (WCPD) i oktober varje år och alla arbetar för samma mål – att lyfta Cerebral Pares (CP).  Att synliggöra dem som lever med CP-skador och på så vis förbättra livsvillkoren för dem som behöver det allra mest.
Dagen ger en chans att öka medvetenheten kring Cerebral Pares och säkerställa att personer med CP har samma rättigheter och möjligheter som alla andra i samhället.

Denna dag uppmärksammas världen över och även av oss på Nutricia, för att öka medvetenheten, uppmärksamma vikten av god näringsstatus, driva tidigare identifiering av undernärda CP-patienter och erbjuda dem medicinsk nutrition som en lösning.

Av de cirka 100 000 barn som föds i Sverige varje år drabbas drygt 200 av Cerebral Pares(1).
Barn med CP växer annorlunda, men mat och näring är lika viktigt för tillväxt, utveckling och hälsa som hos andra barn (2,3).

 

Mer information om World Cerebral Palsy Day, #worldcpday, finns på www.worldcpday.com

 Dela

Film om barn med Cerebral Pares

Ta del av en läkares erfarenhet om vikten av nutrition hos barn med Cerebral Pares och få tips på hur du kan hjälpa på bästa sätt

Läs mer om Nutricias arbete

CEREBRAL PARES

Cerebral Pares (CP) är ett samlingsnamn för rörelsehinder orsakat av skada eller utvecklingsrubbning i den omogna hjärnan någon gång innan två års ålder, antingen innan födseln, under förlossningen eller senare.

Läs mer

Referenser

  1. hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/cp-skada/. Hämtad 2019-09-19
  2. Kuperminc MN et al. Nutritional management of children with cerebral palsy: a practical guide. Eur J Clin Nutr. 2013; 67, 21-23.
  3. Andrew MJ & Sullivan PB. Growth in Cerebral Palsy. Nutrition in Clinical Practice . 2017; 25(4):357-361.

Print Page