World Stroke Day 2019 Nutricia Awareness

28 oktober 2019

World Stroke Day 2019

Den 28 oktober varje år uppmärksammas World Stroke Day. Ett tillfälle att uppmärksamma och öka medvetenheten om stroke.

Stroke är ett samlingsnamn för kärlsjukdomar i hjärnan som ger upphov till akuta neurologiska symtom.
De flesta fall av stroke orsakas av en blodpropp, en mindre del orsakas av en blödning inne i hjärnvävnaden eller mellan hjärnhinnorna. Vid en stroke uppstår en syrebrist i någon del av hjärnan vilket leder till att hjärncellerna i det området dör. I Sverige insjuknar varje år cirka 25 000–30 000 personer i stroke. (1)

En av de vanligaste skadorna efter en stroke, är ät- och sväljfunktionen, Dysfagi.
Dysfagi drabbar mer än 50% av patienter med stroke.
Svårigheter med att svälja kan leda till ökad ångest vid måltiderna. Risken för att mat eller dryck ”går ner på fel sätt” kan leda till minskad lust att äta eller dricka och patienten riskerar att få i sig för lite vätska och energi.

Undernäring och uttorkning hos patienter med stroke kan påverka återhämtningsprocessen.

Ett effektivt och allmänt vedertaget sätt att hantera dysfagi är att ändra konsistensen på mat och dryck. Det gör det enklare och säkrare för patienter med dysfagi att kontrollera sina sväljning, vilket minskar risken för att mat eller vätskor kommer ned i lungorna samtidigt som de får den näring de behöver.

En patients erfarenhet
På Nutricia vill vi idag uppmärksamma logopedens viktiga arbete genom en patients historia om hur ett tvärvetenskapligt team inklusive en logoped, neurolog, fysioterapeut och sjuksköterska arbetar tillsammans för att säkerställa det bästa möjliga resultatet efter Petras stroke med dysfagi som följd.
Se filmen om Petra här.

 

Här kan du läsa mer om World Stroke Day
https://www.worldstrokecampaign.org/world-stroke-day-campaign

 Dela

Se filmen om Petra

Läs mer om Nutricias arbete

Dysfagi och Stroke

Dysfagi är svårigheter med att tugga eller att svälja. Olika sjukdomar som t.ex. stroke, neurologiska sjukdomar, förträngningar i matstrupen kan påverka sväljförmågan.

Läs mer

Referenser

  1. 1177.se/Halland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Dysfagi–tugg–och-svaljsvarigheter-hos-vuxna/#section-2, 2016-02-02

Print Page