Åldersrelaterad skörhet & sjukdomsrelaterad undernäring

En hälsosam, näringsrikt balanserad kost är viktig under hela livet, men när man blir äldre eller om man blir sjuk kan det vara svårt att få i sig de viktiga näringsämnena som man behöver.

Sjukdomsrelaterad undernäring

När kroppen inte får tillräckligt med energi, protein och andra näringsämnen finns risk för undernäring. Vanliga följder av undernäring innefattar ökad risk för infektion, svaghet, trötthet, minskad benstyrka, långsammare sårläkning och till och med nedsatt funktion av hjärt-, lung- och gastrointestinala (GI) -systemet.

Sjukdomsrelaterad undernäring kan leda till förlust av muskelmassa, vilket minskar kroppsstyrka och gånghastighet.  Detta är ett tillstånd som kallas ”åldersrelaterad skörhet”. Åldersrelaterad skörhet är ett medicinskt tillstånd som påverkar både hjärnan och kroppen, och som kan lämna äldre patienter sårbara, både omedelbart och i framtiden. Med liten styrka kvar i reserven har svaga patienter ofta ett lågt motstånd mot även mindre sjukdomar, vilket innebär att något som en urinvägsinfektion kan leda till större risk för uppkomsten av funktionshinder eller till och med institutionalisering.

Nutricia malnutrition

Vanliga tecken på åldersrelaterad skörhet

Vanliga tecken på åldersrelaterad skörhet är ofrivillig viktminskning, minskad kraft och minskad fysisk aktivitet(1).

Så många som 9% av alla över 65 år lider av åldersrelaterad skörhet(2). Den onda cirkeln av utmattning som leder till minskad fysisk aktivitet kan så småningom leda till förlust av självständighet och engagemang. Den här gruppen spenderar mer tid på sjukhus än jämnåriga utan skörhet(3).

TA Frailty Nutricia undernäring ond-cirkel

Fall och höftfrakturer hos sköra äldre

Fall är den vanligaste olycksformen hos äldre. En uppskattning är att var tredje äldre > 65 år årligen råkar ut för något typ av fall(13)

 • 40-60% av alla fall medför skada(13)
 • 15% av dessa är av allvarlig typ, som t ex höftfraktur, som kräver medicinsk behandling och/eller sjukhusvistelse(13)
 • Efter fall upplever många äldre svårigheter att utföra vardagliga aktiviteter och sysslor(13)
 • Höftfrakturer har allvarliga konsekvenser både för den enskilda patienten och för samhällsekonomin(13)

Varje år drabbas ca 18 000 personer av höftfraktur i Sverige(14)
Vård av patienter med höftfraktur inklusive deras rehabiltering kostar 2,3 miljader årligen(14)

TA frailty Nutricia undernäring

Energi-och proteinintag är särskilt viktigt

Interventioner till sköra äldre

 • Fysisk aktivitet
 • Supplementering av energi och protein
 • Vitamin D
 • Reduktion av polyfarmaci

TA Frailty Ökat proteinbehov Nutricia

Nutritionens roll

Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att undvika sjukdom och återvinna hälsa. Äldre och sjuka har också ofta ett ökat proteinbehov (4-6) . Flertalet studier har visat samband mellan ett högre proteinintag och bättre fysisk funktion och bevarande av muskelmassa (7-9). Ett adekvat proteinintag för äldre är viktigt bland annat för att förebygga och motverka åldersrelaterad skörhet (1).

En frisk person som väger 60 kilo har ett proteinbehov på 48 gram per dag. Hos en frisk äldre person med samma vikt ökar behovet till 72 gram per dag (10).  Hos en sjuk person med samma vikt blir proteinbehovet så högt som 90 gram per dag (4). Det ökade proteinbehovet motsvarar 3 ägg jämfört med en frisk person i samma ålder.

 

Alla individer, friska, sjuka, unga och gamla ha rätt att erhålla en adekvat, till individen och dennes (sjukdoms-) tillståndanpassad näringstillförsel (11). Sjukdomsrelaterad undernäring kan leda till förlust av muskelmassa, vilket minskar kroppsstyrka och kraft (12).

I dag finns övertygande bevis för att nutritionsstöd i samband med medicinsk behandling och omsorg minskar komplikationer och dödlighet. Rätt mat och näring är en viktig patientsäkerhetsfråga. Säker vård med god kvalitet måste baseras på bedömning av risk för undernäring, utredning av orsak till undernäringstillstånd samt adekvat näringsbehandling, inklusive uppföljning av insatta åtgärder. Denna vård är lika viktig för omsorgstagaren/patienten som läkemedel, andningsunderstöd och andra terapeutiska insatser. Medicinsk nutrition är en del av den medicinska behandlingen (12).

Nutricia

Patienthistoria

Se filmen om hur kosttillägg påverkat vardagen för ett par i Storbritannien.

Nutricia Congresses

För dig som arbetar inom sjukvården kan du ta del av vetenskapliga föreläsningar när du har tid; i mobilen, surfplattan eller på datorn.
nutriciacongresses.com kan du se vetenskapliga föreläsningar inom expertområden som just
• Sjukdomsrelaterad undernäring
Här nedan kan du se relevanta föreläsningar inom just området åldersrelaterad skörhet och sjukdomsrelaterad undernäring

Nutricia Congresses
Nutricia congresses image_small


Är du sjukvårdspersonal eller patient med recept?

Läs mer om våra sjukdomsspecifika produkter vid undernäring och skörhet

 

Frality Nutricia

Nutricia-image fralityNutricia-image frality

Är du eller någon i din närhet drabbad av åldersrelaterad skörhet och sjukdomsrelaterad undernäring?

Här kan du som patient, förälder, släkting eller på annat sätt anhörig till någon med skörhet eller svaghet hitta fakta, inspiration och tips eller recept.

Till fortimel.se

Relaterade artiklar

Nutricia initiativtagare till "nolltolerans mot undernäring"

Det finns i dag uppskattningsvis minst 400 000 svenskar som ligger i riskzonen för undernäring. Hur ser det ut i din kommun?

Läs mer

Äldreomsorgens måltider

Undernäring är en av de största utmaningarna i äldreomsorgen.

Läs mer


Referenser

 1. Morley JE et al. Frailty consensus: a call to action. JAMDA. 2013;14(6):392-7.
 2. Santos-Eggiman, et al. Prevalence of Frality in Middle-Aged and Older Community-Dwelling Europeans Living in 10 countries J Gerontol A Biol  Sci Med Sci 2009; 64:675-681.
 3. Makary et al. ”Frailty as a predictor of surgical outcomes in older patients” J. AM. Coll. Surg. 2010;210(6):901-8.
 4. Socialstyrelsen, Näring för god vård och omsorg, 2011.
 5. Wolfe RR et al. Optimal protein intake in the elderly. Clin Nutr. 2008;27(5):675-84.
 6. Bauer J et al. Evidence Based Recommendations for Optimal Dietary Protein Intake in Older People. JAMDA. 2013;14(8):542-59.
 7. Beasley et al. Biomarker-Calibrated Protein. Intake and Physical Function in the Women’s Health Initiative. JAGS 2013;(61):1863-1871.
 8. Burd et al. Anabolic resistance of muscle protein synthesis with aging. Ex Sport Sci. 2013;41(3).
 9. Koopman et al. Dietary Protein Digestion and Absorption Rates and the Subsequent Postprandial Muscle Protein Synthetic Response Do Not Differ between Young and Elderly Men. J Nutr 2009;139(9):1707-13.
 10. Nordiska Näringsrekommendationer 2012.
 11. Näringsproblem i vård och omsorg, Socialstyrelsen, rapport 2000:11
 12. Socialstyrelsen, Näring för god vård och omsorg, 2011
 13. Rambøll. Forebyggelse af funktionstab hos ældre – Kortlægning af viden og evidens. December 2012
 14. Socialstyrelsen,http://www.socialstyrelsen.se/register/registerservice/nationellakvalitetsregister/rikshoftnationelltkvalitetsreg