Denna sida och dess information är till för personal inom hälso-och sjukvården.

Vi håller sjukhus, vårdhem, hemtjänster, studenter, apotek och grossister uppdaterade om produkt-och utveckling, forskning och studier samt våra kurser och akademiska evenemang. Vänligen bekräfta att du arbetar inom hälso-och sjukvården eller om du är patient med recept. Om du är patient eller anhörig kan vi också hjälpa dig att komma till våra sidor speciellt för er. Om du vill ändra ditt val i framtiden måste du ta bort dina cookies.

När aptitet tryter Nutricia

När behovet är större än aptiten

Åldersrelaterad svaghet hos patienter kan ha olika orsaker. Det kan vara ett resultat av åldrande eller orsakat av sjukdomen. Oavsett orsak är det viktigt att tillgodose näringsbehovet för att upprätthålla kroppens funktioner och att inte förvärra sjukdomens prognos. hos dessa patienter. Ibland kan det vara svårt. Antingen för att patienten har dålig aptit eller på grund av biverkningar från behandling och medicinering. Att äta kan därför upplevas påfrestande, istället för en lustfull upplevelse. Detta är olyckligt, särskilt när behovet är större än aptiten. Det är därför viktigt att patientens näringsbehov täcks, för att hjälpa dem att återhämta sig samt bibehålla funktion, styrka och oberoende längre1-4.

Åldersrelaterad skörhet

Åldersrelaterad svaghet är ett medicinskt tillstånd som kännetecknas av minskad styrka, uthållighet och fysisk funktion5. Detta är särskilt vanligt bland äldre personer. 10-15% av äldre personer över 65 år sköra6. Bristande näringsintag kan leda till sämre livskvalitet och lägre grad av självständighet och ökat vårdberoende i denna patientgrupp7.

“10-15% av äldre personer över 65 år är sköra”

ÅLDERSREATERAD SKÖRHET KAN OCKSÅ UPPSTÅ VID AKUT SJUKDOM ELLER VID REHABILITERING EFTER SJUKDOM

Åldersrelaterad svaghet kan också uppstå vid akut sjukdom eller rehabilitering från t.ex. cancer, höftfraktur, stroke, hjärtsvikt8,9. Dessa sjukdomar kan leda till viktförlust och undernäring eftersom normalt matintag för patienten kanske inte är möjligt, på grund av själva sjukdomen eller på grund av biverkningar från behandlingen av sjukdomen1.
Utan optimal behandling kan undernäringen leda till sjukhusinläggning på grund av patientens försämrade hälsa. Obehandlad undernäring kan också leda till fler komplikationer och högre dödlighet1-3.

“Skörhet kan också uppstå vid akut sjukdom eller rehabilitering från t.ex. cancer, höftfraktur, stroke, hjärtsvikt

SMAKEN BORDE INTE VAR AVGÖRANDE FÖR FÖLJSAMHET TILL KOSTBEHANDLINGEN.

ESPEN rekommenderar att personer som riskerar att bli eller är undernärda ska erbjudas näringsdryck, med ett innehåll om minst 400 kcal och 30 gram protein per dag. 15

Det är svårare att motivera patienten att tala om nutritionsmål (energi och protein) men däremot beskriva behandlingsmålet såsom bibehållen fysisk kapacitet och självständighet är något som är lättare att relatera till. Den medicinska nutritionsbehandlingen bör utgöra en integrerad del av patientens medicinska behandling, som också kan bidra till ökad följsamhet till nutrition.
Att smak och konsistens är tilltalande är förstås en fördel.

Fortimel Extra 2 kcal
Kosttillägg
2 kcal per ml – en flaska ger 400 kcal och 20 gram protein.

 • 4 goda smaker med tunn konsistens
 • 2 flaskor per dag täcker rekommenderat dagligt behov av vitamin D hos äldre över 75 år11
 • Hög näringstäthet för att uppnå nutritionsmål snabbare
 • Högt proteininnehåll som hjälper till att bibehålla och bygga upp muskelmassa14

Läs mer om Fortimel Extra 2 kcal

Nutricia Fortimel Extra 2kcal

Smaker kan ge tillbaka smaken på livet

Nadsatt aptit och smaker Nutricia

Fortimel Extra 2 kcal * finns i fyra goda smaker: aprikos, choklad-karamell, skogsbär och mocca. Detta gör det enkelt för alla att hitta sin egen favorit.
Smak och konsistens kan göra en skillnad när det kommer till patientens användning av den föreskrivna näringsdrycken10.

Den nya energi- och proteinrika sammansättningen gör det möjligt för patienter att nå sitt näringsbehov snabbare även om aptiten brister11,12

SAMMA NÄRINGSDRYCK, OLIKA NUTRITIONSBEHOV

Åldersrelaterad skörhet
Fortimel Extra 2 kcal kan hjälpa sköra äldre människor att undvika förlust av vikt och muskelmassa genom att täcka näringsbehovet effektivare och på så sätt öka förutsättningarna att förbli självständig längre

 

Akut sjukdom eller rehabiliteringsfasen
För patienter under akut sjukdom eller under rehabiliteringsfasen kan Fortimel Extra 2 kcal hjälpa till att förbättra funktionella behov och genom uppbyggnad av muskelmassa och styrka 1

UNDERLÄTTA FÖR PATIENTEN ATT FULLFÖLJA DEN MEDICINSKA NUTRITIONSBEHANDLINGEN

Uttrycket “compliance” eller följsamhet har länge varit nära relaterat till faktorer som volym.
Näringsdrycker med lägre volym (125 ml och 1,5 kcal/ml) har visat sig ge bättre följsamhet jämfört med en 200 ml näringsdryck ( 1 kcal/ml).

Studier visar att det också finns andra orsaker än själva produkten som avgör om patienten följer nutritionsbehandlingen med näringsdrycker. Andra orsaker kan vara rekommendationer från vårdpersonal eller patientens förtroende för näringsdryckens funktion.

Europeisk forskning visar att 50% av alla patienter slutar konsumera näringsdrycker inom två veckor. Det är därför mycket viktigt att beakta alla hinder relaterade till att uppnå bättre följsamhet.

METOD FÖR PERSONLIG MÅLSÄTTNING

Hjälp patienten att förstå varför användning av näringsdrycker är viktigt. Motivera dina patienter att sätta ett personligt mål för bättre följsamhet och behandlingsresultat.

PERSONLIGA MÅL
:

 • Ta reda på vad som är viktigt för patienten
 • Inspirera patienten med hjälp av exempel på mål
 • Sätt mål utifrån patientens intressen och motivation

Sätt realistiskt delmål:

 • Uppmuntra dina patienter att tänka ett steg i taget och sätt delmål mot det slutliga målet.

HJÄLP PATIENTEN ATT FÖRSTÅ HUR MEDICINSK NUTRITION KAN BIDRA TILL ATT NÅ ÖNSKVÄRT MÅL

HJÄLP PATIENTEN ATT FÖRSTÅ HUR MEDICINSK NUTRITION KAN BIDRA TILL ATT NÅ ÖNSKVÄRT MÅL

Förklara fördelarna med näringsdrycker på ett enkelt sätt så att patienten förstår vad det betyder för dem och varför det är viktigt att fortsätta dricka näringsdrycker under hela nutritionsbehandlingen.

IDENTIFIERA DEN STÖRSTA UTMANINGEN FÖR PATIENTEN

IDENTIFIERA DEN STÖRSTA UTMANINGEN FÖR PATIENTEN

Rekommendera lämpliga produkter med en tydlig beskrivning när och vilken dosering samt behandlingsperiod de ska användas.

REFERENSER

 1. Better Care through better nutrition: value and effects of medical nutrition. MNI Evidence Dossier. 2018.
 2. Neelemaat F, Bosmans JE, Thijs A et al.  Clin Nutr 2012; 31:183-190.
 3. Cawood AL, Elia M, Stratton RJ. Ageing Res Rev. 2012; 11:278-96
 4. Gariballa S, Forster S. J Am Geriatr Soc 2007; 55:2030-2034.
 5. Fried, LP et al. J Gerontol Med Sci 2001 56A(3): M146-M156.
 6. Collard RM et al.J Am Geriatric Soc 2012; 60(8): 1487-92.
 7. Costanzo L, Cesari M, Ferrucci L et al. J Am Med Dir Assoc. 2019 Feb 13. S1525-8610(18)30727-
 8. Ritt M, Gaßmann KG, Sieber CC.  Z Gerontol Geriatr. 2016 Oct;49(7):567-572.
 9. Makary MA et al.  J Am Coll Surg 2010; 210: 901-8.
 10. National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). Clinical guideline 32.London: NICE, 2006.
 11. Nordic Nutrition Recommendations, 2012.
 12. Joosten E. & Vander Elst B. Aging 2001;13(5): 391-394.
 13. Morley JE, Vellas B, Abellan van Kan G et al. JAMDA 2013;14:392-397.
 14. Tieland M, van de Rest O, Dirks ML, et al.  J Am Med Dir Assoc. 2012;13:720–726.
 15. Volkert D, et al., ESPEN guideline on clinical nutrition and hydration in geriatrics, ClinicalNutrition 2018, https://doi.org/10.1016/j.clnu.2018.05.024.

Läs mer

Nutricia initiativtagare till "nolltolerans mot undernäring"

Det finns i dag uppskattningsvis minst 400 000 svenskar som ligger i riskzonen för undernäring. Hur ser det ut i din kommun?

Läs mer

Ökat proteinbehov hos äldre och sjuka

Flertalet studier har visat samband mellan ett högre proteinintag och bättre fysisk funktion och bevarande av muskelmassa.

Läs mer

Satsning på sköra äldre

Artikel om Sahlgrenska Universitetssjukhusets satsning på sköra äldre patienter på sjukhusets akutmottagningar.

Läs mer

Åldersrelaterad skörhet & sjukdomsrelaterad undernäring

En hälsosam, näringsrikt balanserad kost är viktig under hela livet, men när man blir äldre eller om man blir sjuk kan det vara svårt att få i sig de viktiga näringsämnena som man behöver.

Läs mer