Barn med ADHD och biverkan av läkemedels-behandling

Ökning av ADHD-diagnoser

Antal ADHD-diagnoser har ökat signifikant under det senaste decenniet, och idag beräknas omkring 63 000 svenska barn ha ADHD.1 75% av dessa barn får läkemedelsbehandling för kärnsymtomen2, varav 65-75% rapporteras ha en positiv effekt av läkemedelsbehandlingen.3

Dock finns det välkända biverkningar av läkemedelsbehandlingen som också bör vägas in i den totala bedömningen av ett framgångsrikt behandlingsresultat för barn med ADHD. De vanligaste rapporterade biverkningarna är nedsatt aptit, gastrointestinal smärta och huvudvärk.4

Nedsatt aptit och dålig nutritionsstatus

Studier visar att upp till 65% av barn med ADHD som får läkemedelsbehandling upplever aptitförlust eller nedsatt aptit, som en negativ effekt av behandlingen5. En undersökning bland vårdpersonal visar dock att barnpsykiatriker uppskattar att upp till 70% av deras ADHD-patienter upplever aptitförlust.6 På liknande sätt belyser en undersökning bland föräldrar till barn med ADHD-diagnos, att upp till 75% av föräldrarna upplever att deras barn har aptitförlust till följd av läkemedelsbehandling.7
Forskningsstudier visar att cirka 50% av barn med ADHD och läkemedelsbehandling kan vara felnärda.8,9 Biverkningar i form av nedsatt aptit eller viktminskning är bland de främsta orsakerna till att läkemedelsbehandlingen måste justeras eller avbrytas10 .

63 000 SVENSKA BARN MED ADHD

63 000 SVENSKA BARN MED ADHD

75%  FÅR LÄKEMEDELSBEHANDLING

75% FÅR LÄKEMEDELSBEHANDLING

65% UPPLEVER NEDSATT APTIT

65% UPPLEVER NEDSATT APTIT

CA. 50% KAN VARA UNDERNÄRDA

CA. 50% KAN VARA UNDERNÄRDA

ADHD Awareness page Nutricia 2019ADHD Awareness page Nutricia 2019

Undernäring hos barn med ADHD och försämrad livskvalitet

Undernäring kan leda till långtgående fysiska och psykosociala konsekvenser såsom nedsatt immunsvar, depression och självförsummelse.11 Hos barn påverkas tillväxt och utveckling negativt av undernäring. Utvecklingen sker i snabb takt under barndomen, särskilt i de tidiga barnaåren, och negativa effekter av undernäring har beskrivits på inlärning, beteende och kognition hos barn.12

Vidare har studier visat att undernäring är förknippad med lägre livskvalitet.13 En ADHD-diagnos kan generellt sätt innebära en lägre hälsorelaterad livskvalitet14.
För barn med ADHD och  ytterligare utmaningar som följd av undernäring, kan livskvaliteten därmed förväntas påverkas i ännu högre grad.

Läs mer om ämnet ADHD

Screeningverktyg, tips & råd för barn med ADHD

Barn som diagnostiserats med ADHD och som får läkemedelsbehandling har rapporterats löpa 60% högre risk för att bli underviktiga, jämfört med barn utan ADHD-diagnos.

Läs mer

Kostbehandling hos barn med ADHD

Det finns flera sätt att stödja barnet och familjen, såsom föräldrautbildning, samarbete med skolan kring måltider, remiss till en dietist eller justering av läkemedelsbehandling

Läs mer

Näringsdrycker för barn med ADHD

Näringsdrycker är näringsmässigt optimerade för att ge ditt barn de kalorier, proteiner, vitaminer och mineraler som behövs för att stödja optimal tillväxt och utveckling.

Läs mer

Barn med Adhd och evidens

Det finns omfattande klinisk evidens av god kvalitet för att medicinska näringsdrycker är en verksam och effektiv lösning vid undernäring hos patienter som kan äta vanlig mat men inte i tillräcklig utsträckning för att uppnå sitt energi- och näringsbehov.

Läs mer

Referenser