BARN MED ADHD OCH RISK FÖR UNDERNÄRING

LÄKEMEDELSBEHANDLING OCH BIVERKNINGAR

I dagsläget beräknas omkring 63 000 svenska barn ha ADHD, varav ca 75% får läkemedelsbehandling för kärnsymtomen.1,2 Majoriteten rapporteras ha positiv effekt av läkemedelsbehandlingen, men det finns välkända biverkningar, såsom nedsatt aptit, ont i magen och huvudvärk, som bör vägas in i den totala bedömningen av ett framgångsrikt behandlingsresultat.3,4

Läs mer

TA DEL AV MINI-Rapport OM ADHD OCH APTIT

63 000 SVENSKA BARN MED ADHD

63 000 SVENSKA BARN MED ADHD

75%  FÅR LÄKEMEDELSBEHANDLING

75% FÅR LÄKEMEDELSBEHANDLING

65% UPPLEVER NEDSATT APTIT

65% UPPLEVER NEDSATT APTIT

CA. 50% KAN VARA UNDERNÄRDA

CA. 50% KAN VARA UNDERNÄRDA

NEDSATT APTIT OCH RISK FÖR UNDERNÄRING

Studier visar att upp till 65% av barn med ADHD upplever aptitförlust eller nedsatt aptit, som en biverkan av läkemedelsbehandling med centralstimulantia.4,5 Dock är förekomsten ännu högre i undersökningar där man frågat barnpsykiatriker och föräldrar.6,7

Vidare visar studier att hälften av alla barn med läkemedelsbehandlad ADHD kan vara undernärda, på grund av minskad aptit och medföljande viktnedgång.8,9 Just dessa biverkningar – minskad aptit och viktnedgång – är också en av de främsta orsakerna till att läkemedelsbehandlingen måste justeras eller avbrytas helt.10

ADHD Awareness page Nutricia 2019ADHD Awareness page Nutricia 2019

UNDERNÄRING OCH FÖRSÄMRAD LIVSKVALITET

Nedsatt aptit, och den undernäring det kan resultera i, äventyrar inte bara barnets situation i dagsläget, utan kan även ha påverkan på barnets tillväxt, framtida utveckling och livskvalitet.12,13

Utvecklingen sker i snabb takt under barndomen, och undernäring har visats ha negativ inverkan på inlärning, beteende och kognition hos barn.12

En ADHD-diagnos kan generellt sätt innebära lägre hälsorelaterad livskvalitet.14 För barn med ADHD och ytterligare utmaningar till följd av undernäring, kan livskvaliteten därmed förväntas påverkas i ännu högre grad.

Läs mer om ämnet ADHD

SCREENING AV RISK FÖR UNDERNÄRING

Barn som diagnostiserats med ADHD och som får läkemedelsbehandling har rapporterats löpa 60% högre risk för att bli underviktiga, jämfört med barn utan ADHD-diagnos.

Läs mer

NUTRITIONSSTÖD TILL BARN OCH FÖRÄLDRAR

Det finns flera sätt att stödja barnet och familjen, såsom föräldrautbildning, samarbete med skolan kring måltider, remiss till en dietist eller justering av läkemedelsbehandling

Läs mer

Näringsdrycker för barn med ADHD

Näringsdrycker är näringsmässigt optimerade för att ge ditt barn de kalorier, proteiner, vitaminer och mineraler som behövs för att stödja optimal tillväxt och utveckling.

Läs mer

FÖRBÄTTRAD TILLVÄXT MED NÄRINGSDRYCKER

Det finns omfattande klinisk evidens av god kvalitet för att medicinska näringsdrycker är en verksam och effektiv lösning vid undernäring hos patienter som kan äta vanlig mat men inte i tillräcklig utsträckning för att uppnå sitt energi- och näringsbehov.

Läs mer

Referenser