Epilepsi & Ketogen kost

Epilepsi är den vanligast förekommande neurologiska åkomman. Världshälsoorganisationen, WHO, estimerar, att omkring 1% av världens befolkning lider av epilepsi(1).
I nästan ett helt århundrade har ketogen kost använts som behandling av svårbehandlad epilepsi.

Ketogen kost

Trots att ketogen kost var förstahands-alternativ för behandling av epilepsi fram till 1920 talet, användes kosten mindre och mindre i takt med introduktionen av anti-epileptiska läkemedel.
Erkännandet av ketogen kost som ett fullvärdigt behandlingsalternativ av svårbehandlad och behandlingsresistent epilepsi har åter fått fokus sedan 1990 talet.

Ketogen kost är en högfett-, lågkolhydratkost, som ger tillräckligt med protein för tillväxt. Genom att simulera fastemetabolism, kommer en patient på ketogen kost i första hand att förbränna fett från kosten istället för den normalt vanligare energikällan glukos(9). Det finns olika typer av ketogen kost, exempelvis den ofta beskrivna ”klassisk ketogen kost” samt ”ketogen MCT-kost”, för vilka effekten gällande anfallsreduktion har blivit väl dokumenterad i kliniska studier(5).

Nutricia metabolics

Kostens roll i behandlingen

De flesta patienter med epilepsi svarar bra på behandling med anti-epileptisk medicin(2).
För de 20-30% av patienterna, som inte svarar kan ketogen kost vara ett alternativ (3). Fastän dess mekanismer ännu inte är helt klarlagda, kan ketogen kostbehandling vara en effektiv metod för anfallsreduktion eller anfallsfrihet (4-8).

Under senare år har flera mindre strikta alternativ till ketogen kost blivit tillgängliga vid sidan om den klassiska formen av dieten. Dessutom betraktas kosten som en möjlighet tidigare i behandlingsförloppet av svårbehandlad epilepsi(8).

Forskning för framtiden

Idag publiceras mer forskning om ketogen kost än någonsin tidigare. Det finns nu betydande stöd i forskningen som visar att ketogen kost ger färre anfall hos ca hälften av de barn som får kostbehandling. Nutricias forskare undersöker för närvarande nya och innovativa produkter för att förbättra livskvaliteten för många patienter med epilepsi och deras familjer.

Vi strävar ständigt efter att utveckla idéer och uppfinningar som ytterligare hjälper oss att leva upp till vår vision att utforma en omfattande portfölj av produkter som ska användas i den klassiska ketogena kosten för både spädbarn, barn och vuxna som en enda näringskälla, t.ex. vid sondmatning eller flaskmatning.
Nutricias produkter erbjuder även flera alternativ som stöd till dem som äter ketogen kost på vanligt sätt, i form av tillskott i pulverform, färdiga flytande varianter samt specifika moduler.

Alla produkter klassificeras som livsmedel för speciella medicinska ändamål  och är avsedda för patienter som är medicinskt diagnostiserade, för användning under medicinsk övervakning.

Nutricia Research

Videos

En klinisk nutritionist erfarenhet

Ett team med neurolog, dietist, barnläkare, epilepsisjuksköterska och farmaceut arbetar tillsammans med familjer för att säkerställa bästa möjliga hantering av ketogen diet.

En patients erfarenhet

Ta del av Lees historia om hur kosten är en del av hans behandling, med hopp om att inspirera fler vuxna, som likt honom övervägt och diskuterat med sin läkare, om att börja behandling med ketogen kost.

En patients erfarenhet

Ta del av Chloe och hennes familjs historia om hur kosten är en del av Chloes behandling


Är du sjukvårdspersonal eller patient med recept?

Läs mer om våra sjukdomsspecifika produkter som är lämpliga vid epilepsi här
Våra produkter finns i en rad olika smaker och format, vilket hjälper patienten att följa sin kostbehandling.

Nutricia Metabolics image


Referenser

  1. The global Campaign against Epilepsy. Geneva. World health organization 2000. (Information pack for the launch of the Global Campain’s Second Phase. 12-15 February2001).
  2. Stafstrom C et al. Epilepsy and the ketogenic diet. 2004. Humana Press. Totawa.
  3. Kwan P et al. Early identification of refractory epilepsy. N Engl J Med 2000:342;314-319.
  4. Freeman J et al. The ketogenic diet: a treatment for epilepsy in children and others. 2007. 4th ed. Demos, New York.
  5. Neal EG et al. Lancet Neurol 2008;7:500-506.
  6. Keene DL. Ped Neurol. 2006;35(1):1-3.
  7. Henderson GB et al. J Child Neurol 2006;21 (3):193-198.
  8. Kossoff EH et al. Epilepsia 2009:febr50(2)304-317.
  9. Levy R, Cooper P. Update in Cochrane Database Syst Rev. 2012;3:CD001903.