Epilepsi & Ketogen kost

Epilepsi är den vanligast förekommande neurologiska åkomman. Världshälsoorganisationen, WHO, estimerar, att omkring 1% av världens befolkning lider av epilepsi(1).
I nästan ett helt århundrade har ketogen kost använts som behandling av svårbehandlad epilepsi.

Ketogen kost

Trots att ketogen kost var förstahands-alternativ för behandling av epilepsi fram till 1920 talet, användes kosten mindre och mindre i takt med introduktionen av anti-epileptiska läkemedel.
Erkännandet av ketogen kost som ett fullvärdigt behandlingsalternativ av svårbehandlad och behandlingsresistent epilepsi har åter fått fokus sedan 1990 talet.

Epilepsi_II

Kostens roll i behandlingen

De flesta patienter med epilepsi svarar bra på behandling med anti-epileptisk medicin(2).
För de 20-30% av patienterna, som inte svarar kan ketogen kost vara ett alternativ (3). Fastän dess mekanismer ännu inte är helt klarlagda, kan ketogen kostbehandling vara en effektiv metod för anfallsreduktion eller anfallsfrihet (4-8).

Ketogen kost är en högfett-, lågkolhydratkost, som ger tillräckligt med protein för tillväxt. Genom att simulera fastemetabolism, kommer en patient på ketogen kost i första hand att förbränna fett från kosten istället för den normalt vanligare energikällan glukos(9). Det finns olika typer av ketogen kost, exempelvis den ofta beskrivna ”klassisk ketogen kost” samt ”ketogen MCT-kost”, för vilka effekten gällande anfallsreduktion har blivit väl dokumenterad i kliniska studier(5).

Under senare år har flera mindre strikta alternativ till ketogen kost blivit tillgängliga vid sidan om den klassiska formen av dieten. Dessutom betraktas kosten som en möjlighet tidigare i behandlingsförloppet av svårbehandlad epilepsi(8).

En klinisk nutritionist erfarenhet

Ta del av hur hälsovårdspersonal i USA arbetar vid behandling av patienter på ketogen diet.

Nutricia Metabolics -xpertonline

Arbetar du inom sjukvården och vill få tillgång till det senaste inom metabola sjukdomar och epilepsi?

Nutricia erbjuder dig tillgång till det senaste inom metabola sjukdomar och epilepsi, i form av en digital databas där du finner artiklar och tidskrifter inom området.
Du får möjlighet till veckovisa nyhetsbrev med uppdateringar från de senaste publikationerna inom ditt kompetensområde.

 • Nutricia Metabolics -xpertonline är en plattform som ger dig tillgång till en artikeldatabas bestående av vetenskapliga artiklar och medicinska tidskrifter inom ämnena medfödda metabola sjukdomar samt inom ämnet barn och epilepsi.
 • Tyngdpunkten ligger på metabola sjukdomar och nutritionens roll, likaså ketogen kost och epilepsi. Om du har ett intresse för dessa medicinska områden kan du enkelt hålla dig uppdaterad på nya publicerade artiklar och tidskrifter.
 • Veckovisa nyhetsbrev gör att du får snabb information om de senaste forskningsresultaten och nyhetsbreven innehåller länkar till artiklarna och tidskrifterna.
 • 30 dagar efter publicering finns de tillgängliga i abstrakt.
 • En enkel sökfunktion förenklar att söka efter en specifik artikel i databasen och du kan dela artiklarna med kollegor.Registrera dig du också,  på : www.nutriciametabolics-xpertonline.info


Är du sjukvårdspersonal eller patient med recept?

Våra produkter finns i en rad olika smaker och format, vilket hjälper patienten att följa sin kostbehandling. Läs mer om våra sjukdomsspecifika produkter som är lämpliga vid epilepsi här.

Nutricia Är-du-sjukvårdspersonal


Appendix

 1. The global Campaign against Epilepsy. Geneva. World health organization 2000. (Information pack for the launch of the Global Campain’s Second Phase. 12-15 February2001).
 2. Stafstrom C et al. Epilepsy and the ketogenic diet. 2004. Humana Press. Totawa.
 3. Kwan P et al. Early identification of refractory epilepsy. N Engl J Med 2000:342;314-319.
 4. Freeman J et al. The ketogenic diet: a treatment for epilepsy in children and others. 2007. 4th ed. Demos, New York.
 5. Neal EG et al. Lancet Neurol 2008;7:500-506.
 6. Keene DL. Ped Neurol. 2006;35(1):1-3.
 7. Henderson GB et al. J Child Neurol 2006;21 (3):193-198.
 8. Kossoff EH et al. Epilepsia 2009:febr50(2)304-317.
 9. Levy R, Cooper P. Update in Cochrane Database Syst Rev. 2012;3:CD001903.