Denna sida och dess information är till för personal inom hälso-och sjukvården.

Vi håller sjukhus, vårdhem, hemtjänster, studenter, apotek och grossister uppdaterade om produkt-och utveckling, forskning och studier samt våra kurser och akademiska evenemang. Vänligen bekräfta att du arbetar inom hälso-och sjukvården eller om du är patient med recept. Om du är patient eller anhörig kan vi också hjälpa dig att komma till våra sidor speciellt för er. Om du vill ändra ditt val i framtiden måste du ta bort dina cookies.

Dokumenterad effekt på terapiresistent epilepsi

Antiepileptiska läkemedel

Upp till 30% av barn med epilepsi antas ha fortsatta kramper trots korrekt användning av flera antiepileptika1.
Polyfarmaka och doseringar hotar barns utveckling; sedering, förvirring och kognition2,3.

 

Barn med epilepsi

Ketogen kostbehandling (KD) erbjuder dokumenterad effektiv anfallsreduktion utan belastningen av de kognitiva biverkningar som antiepileptiska läkemedlens kan ge4-6.

En metaanalys har visat att majoriteten av barn som följde KD uppnådde anfallskontroll3.

  • 84% av de barn som följde KD svarade med minst 50% anfallsminskning
  • 1 av 4 barn som följde KD blev blev helt anfallsfria

Nyckelpunkter från International Consensus Guidelines 2018:
“Ketogena koster bör användas till barn efter att två antiepileptiska läkemedel har misslyckats, och för flera epilepsisyndrom kanske ännu tidigare” 8

Cochrane review 2016:
KD resulterar på både på kort och medellång sikt i vinster gällande anfallskontroll, vilket är jämförbart med moderna antiepileptiska läkemedel9
Effekten av KD är helt likvärdig med nya antiepileptiska läkemedel 10

Internationella guidelines

Internationella guidelines rekommenderar att ketogen kost skall övervägas till barn efter att man provat 2 antiepileptiska mediciner som inte har fungerat.
Läs guidelines här

Vuxna med epilepsi

  • Ungefär hälften av vuxna som börjar med en ketogen diet kan förvänta sig minst 50% anfallsreduktion11-15
  • Rapporter bland vuxna med epilepsi indikerar att ketogen kost kan ge mer energi, klarare tankar och snabbare återhämtning efter anfall11, 13

Läs mer om ämnet ketogen kost och epilepsi

Terapiresistent Epilepsi

Det finns behov av alternativ till antiepileptiska läkemedel vid behandling av terapiresistent epilepsi

Läs mer

Patienthistorier Epilepsi & ketogen kost

Se historier från verkligen livet, om hur kosten är en del av behandlingen efter att ha diskuterat med sin läkare, om att börja behandling med ketogen kost.

Läs mer

Referenser

  1. Marsh EB, Freeman JM, Kossoff EH et al. The outcome of children with intractable seizures: a 3- to 6-year follow-up of 67 children who remained on the ketogenic diet less than one year. Epilepsia,2006 Feb;47(2):425-30.
  2. Epilepsy Foundation, 2014. http://www.epilepsy.com/learn/treating-seizures-and-epilepsy/seizure-and-epilepsy-medicines/side-effects. [online]
  3. Henderson CB, Filloux FM, Alder SC et al. Efficacy of the Ketogenic Diet as a Treatment Option for Epilepsy: Meta-analysis. J Child Neurol, 2006 Mar;21(3):193-8.
  4. Neal EG, Chaffe H, Schwartz RH et al. The ketogenic diet for the treatment of childhood epilepsy: a randomised controlled trial. Lancet Neuro, 2008 Jun;7(6):500-6. Epub 2008 May 2.
  5. Kossoff EH, Dorward JL, Turner Z, Pyzik PL. Prospective study of the Modified Atkins diet in combination with a ketogenic liquid supplement during the initial month. Journal of Child Neurol. 2011;26(2):147-151.8.
  6. Rubinstein JE et al. Use of the ketogenic diet in neonates and infants. Epilepsia, 2008;49(suppl8):30-32.18

8. Kossoff, E.H. et al.Optimal clinical management of children receiving dietary therapies for epilepsy: Updated recommendations of the International Ketogenic Diet Study Group. Epilepsia Open, 3(1):1745-192, 2018.
9. Martin K, Jackson CF, Levy RG, Cooper PN. Ketogenic diet and other dietary treatments for epilepsy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 2. Art. No.: CD001903. DOI: 10.1002/14651858.CD001903.pub3
10. Cross JH, Neal EG. The ketogenic diet – update on recent clinical trials. Epilepsia, 2008 Nov;49 Suppl 8:6-10
11. Sirven J, Whedon B, Caplan D, Liporace J, Glosser D, O’Dwyer J, Sperling MR. (1999) The ketogenic diet for intractable epilepsy in adults: Preliminary results. Epilepsia, 40(12):1721-1726.32.
12. Kossoff EH, Rowley H.,Sinha SR,Vining EPG. (2008) A prospective study of the modified Atkins diet for intractable epilepsy in adults. Epilepsia, 49/2(316-319).
13. Carrette E, Vonck K, de Herdt V, Dewaele I, Raedt R, Goossens L, Van Zandijcke M, Wadman W, Thadami V, Boon P. (2008) A pilot trial with modified Atkins’ diet in adult patients with refractory epilepsy. Clinical Neurology and Neurosurgery 110:797-803.
14. Cervenka MC et al. Establishing an Adult Epilepsy Diet Center: Experience, efficacy and challenges. Epilepsy Behav. 2016 May;58:61-8.
15. Liu H et al. Ketogenic diet for treatment of intractable epilepsy in adults: A meta-analysis of observational studies. Epilepsia Open, 3(1):9–17,2018