Denna sida och dess information är till för personal inom hälso-och sjukvården.

Vi håller sjukhus, vårdhem, hemtjänster, studenter, apotek och grossister uppdaterade om produkt-och utveckling, forskning och studier samt våra kurser och akademiska evenemang. Vänligen bekräfta att du arbetar inom hälso-och sjukvården eller om du är patient med recept. Om du är patient eller anhörig kan vi också hjälpa dig att komma till våra sidor speciellt för er. Om du vill ändra ditt val i framtiden måste du ta bort dina cookies.

Terapiresistent Epilepsi

1/3 av alla epilepsipatienter uppnår inte tillfredsställande effekt på av sina antiepileptiska läkemedel

  • Cirka 1% av befolkningen har epilepsi1
  • Terapiresistent epilepsi betyder att två eller flera lämpligt valda antiepileptika (AEDs) misslyckas ge bibehållen anfallsfrihet2
  • AEDs misslyckas med att ge kontroll över anfallen för ungefär en tredjedel av epilepsipatienter3,4
  • Bevis och klinisk konsensus visar att chansen för kontroll över anfallen minskar för varje antiepileptisk medicin som provas5,6
  • Antiepileptiska mediciner är vanligtvis förknippade med en rad biverkningar som dåsighet, suddig syn, yrsel samt illamående och kräkningar7,8

KETOGEN KOSTBEHANDLING (KDT) ÄR EN TÄNKBAR BEHANDLING VID TERAPIRESISTENT EPILEPSI (9-11)

Den ketogena kosten är en fettrik, kolhydratfattig och adekvat proteininnehållande kost som härmar människans ämnesomsättning i svält genom att skapa och upprätthålla ketos12
Först utvecklad i början av 1920-talet13 har KDT visat sig lyckas med behandlingen av terapiresistent epilepsi med följande fördelar:

  • Anfallskontroll9,10
  • Minskning i användandet av mediciner14
  • Förbättrad vakenhet, lyhördhet, kognition och social anpassning14,15
  • Färre biverkningar än antiepileptiska läkemedel7
Antal patienter av totalt 86 barn med absensepilepsi i barndomen eller juvenil absensepilepsi, som framgångsrikt behandlats med antingen etosuximid, valproinsyra eller klonazepam. Data hämtad från referens 6

Antal patienter av totalt 86 barn med absensepilepsi i barndomen eller juvenil absensepilepsi, som framgångsrikt behandlats med antingen etosuximid, valproinsyra eller klonazepam. Data hämtad från referens 6

Läs mer om ämnet Ketogen Kost vid epilepsi

Dokumenterad effekt

Upp till 30% av barn med epilepsi antas ha fortsatta kramper trots korrekt användning av flera antiepileptika

Läs mer

Patienthistorier Epilepsi & ketogen kost

Se historier från verkligen livet, om hur kosten är en del av behandlingen efter att ha diskuterat med sin läkare, om att börja behandling med ketogen kost.

Läs mer

Referenser

1. Joint Epilepsy Council, 2005. Epilepsy prevalence, incidence and other statistics. [online] (Accessed 12/04/2012)
3. Ma W, Berg J, Yellen G. Ketogenic diet metabolites reduce firing in central neurons by opening KATP channels. J Neuroscience 2007;27:3618-25.
4. Kwan P, Arzimanoglou A, Berg AT et al. Definition of drug resistant epilepsy: consensus proposal by the ad hoc Task Force of the ILAE Commission on Therapeutic Strategies, Epilepsia. 2010 Jun;51(6):1069-77. Epub 2009 Nov 3.
5. Marsh EB, Freeman JM, Kossoff EH et al. The outcome of children with intractable seizures: a 3- to 6-year follow-up of 67 children who remained on the ketogenic diet less than one year. Epilepsia,2006 Feb;47(2):425-30.
6. Wirrell E, Camfield C, Camfield P et al. Prognostic significance of failure of the initial antiepileptic drug in children with absence epilepsy. Epilepsia, 2001 Jun;42(6):760-3.
7. Halevy A, Peleg-Weiss L, Cohen R et al. An Update on the Ketogenic Diet, 2012.

8. Epilepsy Foundation, 2014. http://www.epilepsy.com/learn/treating-seizures-and-epilepsy/seizure-and-epilepsy-medicines/side-effects. [online]
9. Henderson CB, Filloux FM, Alder SC et al. Efficacy of the Ketogenic Diet as a Treatment Option for Epilepsy: Meta-analysis. J Child Neurol, 2006 Mar;21(3):193-8.
10:Neal EG, Chaffe H, Schwartz RH et al. The ketogenic diet for the treatment of childhood epilepsy: a randomised controlled trial. Lancet Neuro, 2008 Jun;7(6):500-6. Epub 2008 May 2.
11. Nei M, Ngo L, Sirven JI, Sperling MR. Ketogenic diet in adolescents and adults with epilepsy. Seizure 2014; S1059-1311 [Epub ahead of print].
12. Lefevre F, Aronson N. Ketogenic Diet for the Treatment of Refractory Epilepsy in Children: A Systematic Review of Efficacy. Pediatrics, 2000 Apr;105(4):E462.
13. Wilder RM. The effect of ketonemia on the course of epilepsy. Mayo Clinic Bulletin, 1921; 2:307.
14. Nordli DR Jr, Kuroda MM, Carroll J et al. Experience with the ketogenic diet in infants. Pediatrics, 2001 Jul;108(1):129-33.
15. Lambrechts DA, Bovens MJ, de la Parra NM et al. Ketogenic diet effects on cognition, mood, and psychosocial adjustment in children. Acta Neurol Scand, 2012 Jun 12. doi: 10.1111/j.1600-0404.2012.01686.x. [Epub ahead of print].