Komjölksallergi

Komjölksallergi

Immunförsvaret arbetar hårt för att skydda oss mot infektioner genom att attackera virus och bakterier som kan göra oss sjuka. När en matallergisk reaktion sker, reagerar immunförsvaret också mot ofarlig vanlig mat p.g.a. att obalans råder i immunförsvaret. Vid komjölksallergi (även kallad komjölksproteinallergi) reagerar immunförsvaret på proteinerna som finns i mjölk (¹).
Komjölksallergi är den vanligaste matallergin hos små barn, 2-5% av alla spädbarn har komjölksallergi(¹) . Symtomen kan ha varierande allvarlighetsgrad, komma från olika organsystem (t.ex. diarré, väsande andning och eksem) och vara en stor belastning och stressfaktor för både barnet och familjen.

Komjölksallergi standard I

HYPOALLERGEN MODERSMJÖLKSERSÄTTNING

Amning säkerställer att barnet får den bästa näringen för att växa och utvecklas. Amning är bäst för barnet, även för barn som har komjölksallergi. En del spädbarn med komjölksallergi är mycket känsliga och kan få allergiska reaktioner trots att de ammas. Detta betyder inte att barnet är allergiskt mot bröstmjölk, utan att det reagerar på de små mängder av komjölksproteiner som går över från mammans kost till barnet genom bröstmjölken(2). Förstahandsalternativet är då att mamma utesluter mjölk ur sin egen kost och om det inte ger önskat resultat, kan vården ordinera ”hypoallergen ersättning” som ger låg risk för allergisk reaktion.

Hypoallergena ersättningar är också aktuella som alternativ om spädbarnet tidigare fått mjölkbaserad modersmjölksersättning eller annan mjölkinnehållande mat och i samband med det reagerat allergiskt(3). Hypoallergena ersättningar finns i två former: extensivt hydrolyserad formula (eHF) och aminosyrabaserad formula (AAF). eHF tillverkas av mjölk, men mjölkproteinet sönderdelas till mindre delar, så att bebisens immunförsvar inte ska känna igen det som mjölk och därmed inte ge en allergisk reaktion. De flesta barn blir symtomfria på eHF, men en del behöver AAF. AAF baseras inte på mjölk, utan istället på fria aminosyror, vilket ytterligare minskar risken för allergiska reaktioner mot ersättningen(1,3).

Är du förälder, släkting eller på annat sätt anhörig till ett barn med komjölksallergi?

Läs mer om komjölksallergi hos barn på vår hemsida för patient & anhörig. Här kan du läsa om symptomen om du misstänker komjölksallergi, ladda ned broschyrer på olika språk, få inspiration, tips och recept.

Till komjölksallergi.se

Är du sjukvårdspersonal eller patient med recept?

Läs mer om våra produkter som är lämpliga vid komjölksallergi hos barn här

Nutricia products


Referenser

  1. Fiocchi A. et al., DRACMA Guidelines , WAO Journal 2010; 3(4): 57-161.
  2. Vandenplas Y. et al., Arch Dis Child 2007;92:902-908.
  3. Koletzko B. et al., JPGN 2012;55:221-229.