Informationen på följande sidor riktar sig till dig som arbetar inom hälso-och sjukvården. Nutricia stöder WHO-koden att bröstmjölk är den bästa födan för spädbarnet. Ta alltid kontakt med sjukvården om du misstänker att ditt barn har mjölkallergi. Informationen på denna hemsida ersätter inte kontakt med sjukvården.

Din rekommendation har betydelse

 

Föräldrar förlitar sig på vårdpersonal när det gäller produktrekommendationer kring modersmjölksersättningar, när amning inte är möjligt eller inte är tillräckligt för barn med en diagnostiserad komjölksallergi.
De olika ersättningarna på marknaden innehåller olika näringskomponenter, och din rekommendation är viktig för både barnet och för familjen.

Bröstmjölk är fortfarande den bästa näringen för spädbarn; så även för barn med komjölksallergi.

 

Vår forskning om bröstmjölk

Bröstmjölken har en unik och komplex sammansättning för att säkerställa barnets tillväxt och utveckling, samt för att stärka immunförsvaret. Baserat på mer än 40 års forskning av bröstmjölk, fortsätter Nutricia Research att bättre förstå sammansättningen och tillhörande fördelar för att utveckla innovativa produkter för mammor som inte kan ge helamning.

Besök NUTRICIA RESEARCH och läs mer om vår forskning kring bröstmjölk.

Näringskomponenter i bröstmjölk

Bröstmjölk är den bästa födan för spädbarn och amning har åtskilliga fördelar på kort och lång sikt, både för barnet och för mamman.

Näringskomponenterna i bröstmjölk varierar i mängd från individ till individ, samt under amningens gång. Den största komponenten utgörs dock av kolhydrat; övervägande laktos. Andra näringskomponenter är fett, protein (primärt vassle), oligosackarider (även känt som prebiotika/fibrer) som avger en prebiotisk effekt1,2 och probiotika (levande bakterier).

Varje komponent, eller kombinationer av dem, är vad som ger barnet en rad fördelar:

  • Optimal tillväxt och mognande3
  • Optimal utveckling av hjärnan och ögonen4,5
  • Optimal kognitiv utveckling 6-8
  • Skydd mot sjukdom och infektioner 9-13
  • Skydd mot allergier och astma 14-20

Näringskomponenter i Pepticate

Baserat på mer än 40 års forskning om bröstmjölkens komponenter och dess fördelar, är Pepticate och Pepticate PLUS utvecklade för att inte enbart ge symtomlindring hos komjölksallergiska barn, utan också för att efterlikna bröstmjölkens fördelar för barnet.
Pepticate innehåller därför både laktos och prebiotika (GOS/FOS).

PEPTICATE SYNEO – EN NYHET MED INSPIRATION I BRÖSTMJÖLKEN
Pepticate-familjen har utökats med Pepticate Syneo 1 (extensivt hydrolyserad modersmjölksersättning) och Pepticate Syneo 2 (extensivt hydrolyserad tillskottsnäring). Precis som Pepticate innehåller dessa laktos samt prebiotika (GOS/FOS). Dessutom har probiotika; Bifidobacterium breve M-16V tillsatts, vilket tillsammans med GOS/FOS utgör vår patenterade SyneoTM –mix, för att efterlikna bröstmjölkens funktioner ytterligare. Pre- & probiotikan verkar i synergi för att balansera tarmfloran och stödja immunförsvaret.21-26

FÖRDELAR MED DEN UNIKA PREBIOTIKA MIXEN GOS/FOS

Nutricias extensiva hydrolysat, Pepticate, är tillsatta med en unik blandning av prebiotiska oligosackarider, kallad GOS/FOS 9:1. GOS/FOS efterliknar komplexiteten, mångfalden och mängden hos de oligosackaridstrukturer som finns i bröstmjölk, och har visats ge effekter som resulterar i en hälsostatus mer lik den som ses hos friska ammade spädbarn.27-33

RESULTAT FRÅN STUDIER PÅ GOS/FOS

  • Ökad nivå av hälsosamma tarmbakterier och minskad nivå av potentiellt skadliga bakterier27
  • Minskad incidens av allergiska symtom, såsom eksem28-30
  • Minskad incidens av infektioner31,32
  • Mer frekvent och mjukare avföring, mer likt ammade spädbarn33

Fördelarna med Nutricias oligosackarider är validerat i mer än 30 kliniska studier och omskriven i mer än 55 vetenskapliga artiklar.

2016 publicerade the World Allergy Organization nya evidensbaserade riktlinjer om prebiotika/oligosackarider (exempelvis GOS och FOS) som komplement till nyfödda som inte helammas. Nutricias unika prebiotika-blandning, GOS/FOS 9:1, användes i 85% av studierna på modersmjölksersättningar som utvärderades och låg till grund för utformning av de nya riktlinjerna.34

FÖRDELARNA MED LAKTOS

Barn med komjölksallergi kan fortfarande tolerera laktos, och det finns flera fördelar med laktos för barnet1. Barn som diagnostiserats med komjölksallergi och som får modersmjölksersättning kan fortfarande få fördelarna med laktos om en ersättning med laktos rekommenderas för familjen.

Laktos bidrar till en bättre smak av hydrolysat, såsom i Pepticate

Laktos bidrar till en bättre smak av hydrolysat, såsom i Pepticate

Bidrar till ökad acceptans hos barnet och därmed nöjdare familjer(35)

Oligosackarider kommer från laktos (galaktos)

Oligosackarider kommer från laktos (galaktos)

Bidrar med en prebiotisk effekt av mikrobiotan(36)

NUTRICIAS ALLERGISORTIMENT

På Nutricia fokuserar vi på hur rätt näring till spädbarnet kan förebygga utvecklingen av allergi, behandlar uppkommen allergi och stärker barnets immunförsvar. Vi är stolta över att erbjuda det bredaste utbudet av hypoallergena ersättningar för det växande barnet, vid kostbehandling av allergi.

Här kan du se vårt allergisortiment

Pepticate Syneo

Läs mer

Mjölkallergi vs laktosintolerans

2-3% barn drabbas av mjölkproteinallergi och nästan alla insjuknar under sitt första levnadsår. Men vad är skillnaden mellan mjölkallergi och laktosintolerans?

Läs mer

Symtom vid mjölkallergi

Symtom vid komjölksallergi kan visa sig på många olika sätt och stora variationer mellan olika barn. Detta kan ibland bidra till att det dröjer innan ett mjölkallergiskt barn får rätt diagnos.

Läs mer

Diagnos och kostbehandling

Komjölksallergi klassificeras som IgE-medierad eller icke IgE-medierad, men diagnosen är inte alltid så enkel att ställa.

Läs mer

Referenser

1. Ballard O, Morrow AL. Pediatr Clin North Am. 2013;60(1):49-74.

2. Ruhaak L.R. & Lebrilla C.B., Advances in Analysis of Human Milk Oligosaccharides. Adv Nutr. 2012;3(3):406S-414S.

3. WHO. Global strategy on infant and young child feeding. 2003.

4. Birch E, Birch D, Hoffman D, Hale L, Everett M, Uauy R. Breast-feeding and optimal visual development. J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 1993;30(1):33-8.

5. Innis SM. Impact of maternal diet on human milk composition and neurological development of infants. Am J Clin Nutr. 2014 Mar;99(3):734S-41S. (review)

6. Lechner BE, Vohr BR. Neurodevelopmental Outcomes of Preterm Infants Fed Human Milk: A Systematic Review. Clin Perinatol. 2017 Mar;44(1):69-83.

7. Belfort MB, Anderson PJ, Nowak VA, Lee KJ, Molesworth C, Thompson DK, Doyle LW, Inder TE. Breast Milk Feeding, Brain Development, and Neurocognitive Outcomes: A 7-Year Longitudinal Study in Infants Born at Less Than 30 Weeks’ Gestation. J Pediatr. 2016 Oct;177:133-139.e1.

8. Horta, et al. Acta Paediatr. 2015 Dec;104(467):14-9.

9. WHO. Kramer MS and and Kakuma R. Optimal duration of exclusive breastfeeding (Review). 2001.

10. Quigley MA, Carson C, Sacker A, Kelly Y. Exclusive breastfeeding duration and infant infection. Eur J Clin Nutr. 2016 Dec;70(12):1420-1427.

11. Davisse-Paturet C, Adel-Patient K, Divaret-Chauveau A, Pierson J, Lioret S, Cheminat M, Dufourg MN, Charles MA, de Lauzon-Guillain B. Breastfeeding Status and Duration and Infections, Hospitalizations for Infections, and Antibiotic Use in the First Two Years of Life in the ELFE Cohort. Nutrients. 2019 Jul 15;11(7). pii: E1607.

12. Ardiç C, Yavuz E. Effect of breastfeeding on common pediatric infections: a 5-year prospective cohort study. Arch Argent Pediatr. 2018 Apr 1;116(2):126-132.

13. Agostoni, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2009:49:112-25.

14. Oddy WH. Breastfeeding, Childhood Asthma, and Allergic Disease. Ann Nutr Metab. 2017;70 Suppl 2:26-36.

15. den Dekker HT, Sonnenschein-van der Voort AM, Jaddoe VW, Reiss IK, de Jongste JC,Duijts L. Breastfeeding and asthma outcomes at the age of 6 years: The Generation R Study. Pediatr Allergy Immunol. 2016 Aug;27(5):486-92.

16. Matsumoto N, Yorifuji T, Nakamura K, Ikeda M, Tsukahara H, Doi H. Breastfeeding and risk of food allergy: A nationwide birth cohort in Japan. Allergol Int. 2019 Sep 17; . Epub 2019 Sep 17.

17. Hatmal MM, Issa NN, Alshaer W, Al-Ameer HJ, Abuyaman O, Tayyem R, Hijjawi NS. Association of Breastfeeding Duration with Susceptibility to Allergy, Influenza, and Methylation Status of TLR1 Gene. Medicina (Kaunas). 2019 Aug 26; 55(9). Epub 2019 Aug 26.

18. Michaelsen, et al. Gesundheitswesen, 2008;70(S 1):S20-S1.

19. Hanson, et al. Ann N Y Acad Sci 2003;987:199-206.

20. Agostoni, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2009:49:112-25.

21. Chua MC, et al. J Pediatr Gastr. Nutr. 2017;65(1):102–106

22. van der Aa LB, et al. Clin Exp Allergy. 2010;(40):795–804.

23. van der Aa LB, et al. Allergy, 2011;66(2):170-7

24. Burks AW, et al. Pediatr Allergy Immunol. 2015;26(4):316–322.

25. Candy DCA, et al. Pediatric research, 2018;83(3):677–686.

26. Fox AT, et al. Clin Transl Allergy. 2019;9(1):5.

27. Knol J, et al. JPGN 2005 Jan;40(1):36-42.

28. Arslanoglu, S, et al., Early dietary intervention with a mixture of prebiotic oligosaccharides reduces the incidence of allergic manifestations and infections during the first two years of life. J Nutr 2008; 138(6):1091-5

29. Arslanoglu, S, et al., Early neutral prebiotic oligosaccharide supplementation reduces the incidence of some allergic manifestations in the first 5 years of life. J Biol Regul Homeost Agents 2012; 26(3):49- 59

30. Moro G, et al., A mixture of prebiotic oligosaccharides reduces the incidence of atopic dermatitis during the first six months of age. Arch Dis Child 2006;91(10): 814-9

31. Bruzzese E, et al. Effect of early administration of GOS/FOS on the prevention of intestinal and extra intestinal infections in healthy infants. JPGN 2006;45(5):E95

32. Bruzzese E, et al. A formula containing galacto- and fructo-oligosaccharides prevents intestinal and extraintestinal infections: An observational study. Clinical Nutrition 2009;28:156-161

33. Moro G, et al. Dosage-related bifidogenic effects of galacto-and fructooligosaccharides in formula-fed term infants. JPGN 2002; 34: 291-5

34. Cuello-Garcia CA et al. World Allergy Organization Journal. 2016; 9:10.

35. Maslin et al.Pediatr Allergy Immunol. 2018 Dec;29(8):857-862.

36. Francaville et al. Pediatr Allergy Immunol. 2012

 

Nutricia stöder WHO-koden att bröstmjölk är den bästa födan för spädbarnet. Ta alltid kontakt med sjukvården om du misstänker att ditt barn har mjölkallergi. Informationen på denna hemsida ersätter inte kontakt med sjukvården.