Informationen på följande sidor riktar sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården. Nutricia stöder WHO-koden att bröstmjölk är den bästa födan för spädbarnet. Ta alltid kontakt med sjukvården om du misstänker att ditt barn har mjölkallergi. Informationen på denna hemsida ersätter inte kontakt med sjukvården.

Komjölksallergi vs laktosintolerans

Mjölkproteinallergi kan även kallad komjölksproteinallergi, komjölksallergi eller bara mjölkallergi. Det innebär alla samma sak.
2-3 % av alla barn drabbas av mjölkproteinallergi och nästan alla insjuknar under sitt första levnadsår. Ofta ger sig allergin tillkänna i samband med att barnet börjar få gröt eller modersmjölksersättning, som innehåller komjölk.

SKILLNAD PÅ MJÖLKALLERGI OCH LAKTOSINTOLERANS

När ett barn blir sjukt av att äta mjölkprodukter är det nästan alltid komjölksallergi som är orsaken1. Laktosintolerans är mycket sällsynt bland spädbarn och förskolebarn, dels för att laktosintolerans inte är särskilt vanligt bland Sveriges befolkning och dels för att symtom vid laktosintolerans väldigt sällan uppkommer före skolåldern2. Detta gäller även om barnets föräldrar har laktosintolerans. Det är viktigt att skilja på komjölksallergi och laktosintolerans. En laktosfri kost innehåller mjölkprotein och kan därför innebära en fara för det mjölkallergiska barnet3.

se vår film

Nutricia stöder WHO-koden att bröstmjölk är den bästa födan för spädbarn de första 6 månaderna i livet. Den här videon är framtagen för sjukvårdspersonal. Referenser fås på begäran, kontakta info.amnse@nutricia.com

Mjölkallergi – allergi mot protein i mjölk

Alla barn får inte den goda starten i livet som de förtjänar. 2-3% av alla nyfödda barn diagnostiseras med komjölkproteinallergi inom sitt första levnadsår4.

Komjölksproteinallergi, även kallad komjölksallergi, eller mjölkallergi, är den vanligaste matallergin5.
Det är ett tillstånd där proteinet från komjölk utlöser onormala reaktioner från kroppens immunförsvar, vilket resulterar i ett antal obehagliga symptom, som i sin tur skapar mycket stress och oro för hela familjen.

Komjölksallergi beror på att kroppens immunförsvar reagerar på proteinet i mjölk som om det vore skadligt. Detta leder till att immunförsvaret startar en allergisk reaktion, som kan visa sig på olika sätt. Vissa reaktioner kommer direkt när barnet äter mat som innehåller mjölk. Exempel på snabba reaktioner är uppblossande röda hudutslag eller plötsliga kräkningar. Andra reaktioner kommer långt efteråt, i vissa fall flera dagar senare. Exempel på reaktioner som kommer långsamt är förstoppning eller dålig tillväxt6.

Mjölkallergi beror på att kroppens immunförsvar reagerar mot proteiner i mjölk

Komjölksallergi beror på att kroppens immunförsvar reagerar mot proteiner i mjölk och symtomen kan i värsta fall bli mycket allvarliga, som att barnet får svårt att andas.
För att undvika en allergisk reaktion får barnet inte äta någon mat som innehåller komjölk eller mjölk från andra djur.

Laktosintolerans orsakas av en försämrad förmåga i tarmen att bryta ned mjölksocker, även kallat laktos

Laktosintolerans – svårigheter bryta ner mjölksocker

Laktosintolerans är en av de vanligaste formerna av matintolerans och förväxlas ibland med komjölksallergi. Laktosintolerans beror på försämrad förmåga att bryta ner laktos, även kallat ”mjölksocker”. Laktosintolerans kan leda till symtom som liknar komjölksallergi7.

Komjölksallergi uppstår oftast under barnets första levnadsår, laktosintolerans däremot är väldigt ovanlig hos spädbarn, och uppstår oftast efter 5-6 års ålder8. För de flesta barn växer komjölksallergin bort under förskoleåldern, medan laktosintolerans består för resten av livet.

Ett barn diagnostiserat med komjölksallergi behöver en kost helt fri från komjölksprotein. Ett barn med laktosintolerans behöver en kost som är låg i laktos9.

Laktos är en viktig näringskälla i bröstmjölk, samt i de flesta modersmjölksersättningar, och bör därmed inte tas bort från barnets kost utan anledning10.

Laktosintolerans orsakas av en försämrad förmåga i tarmen att bryta ned laktos, även kallat mjölksocker. Den försämrade förmågan att bryta ner laktos beror på en brist på ett enzym som kallas för laktas och kan ibland leda till magont, gasbildning eller diarré – symtom som också kan ses vid en komjölksallergi. En viktig skillnad är att symtom vid laktosintolerans alltid håller sig till magen och inte blir farliga för barnet11.

Till skillnad från barn med komjölksallergi, kan barn med laktosintolerans ofta tåla en mindre mängd mjölk eller mjölkprodukter, som innehåller mindre laktos, t. ex. yoghurt och ost. Laktosfria mjölkprodukter innehåller lika mycket mjölkprotein som vanliga mjölkprodukter och ska därför inte ges till mjölkallergiska barn12.

 

 

 

Läs mer

Symtom vid mjölkallergi

Symtom vid komjölksallergi kan visa sig på många olika sätt och stora variationer mellan olika barn. Detta kan ibland bidra till att det dröjer innan ett mjölkallergiskt barn får rätt diagnos.

Läs mer

Diagnos och kostbehandling

Komjölksallergi klassificeras som IgE-medierad eller icke IgE-medierad, men diagnosen är inte alltid så enkel att ställa.

Läs mer

Din rekommendation har betydelse

Modersmjölksersättningar på marknaden innehåller olika näringskomponenter, och din rekommendation är viktig för både barnet och för familjen.

Läs mer

KOMJÖLKSALLERGI

Komjölksallergi är den vanligaste matallergin hos små barn, 2-3% av alla spädbarn har komjölksallergi, med varierande symtom

Läs mer

Referenser

  1. Koletzko S, et al. Diagnostic Approach and Management of Cow’s-Milk Protein Allergy in Infants and Children: ESPGHAN Gl Committee Practical Guidelines. JPGN 2012;55:221–9
  2. Heyman MB, et al. Committee on Nutrition. Lactose intolerance in infants, children, and adolescents. Pediatrics. 2006;118(3):1279–86.
  3. Heine RG et al. Lactose intolerance and gastrointestinal cow’s milk allergy in infants and children – common misconceptions revisited. World Allergy Organ J. 2017 Dec 12;10(1):41. doi: 10.1186/s40413-017-0173-0. eCollection 2017.
  4. Koletzko S, et al. Diagnostic Approach and Management of Cow’s-Milk Protein Allergy in Infants and Children: ESPGHAN Gl Committee Practical Guidelines. JPGN 2012;55:221–9
  5. Koletzko S, et al. Diagnostic Approach and Management of Cow’s-Milk Protein Allergy in Infants and Children: ESPGHAN Gl Committee Practical Guidelines. JPGN 2012;55:221–9
  6. http://komjolksallergi.se/vad-ar-mjolkallergi/mjolkproteinallergi-barn/
  7. 7-12.  Heyman MB, et al. Committee on Nutrition. Lactose intolerance in infants, children, and adolescents. Pediatrics. 2006;118(3):1279–86.

Nutricia stöder WHO-koden att bröstmjölk är den bästa födan för spädbarnet. Ta alltid kontakt med sjukvården om du misstänker att ditt barn har mjölkallergi. Informationen på denna hemsida ersätter inte kontakt med sjukvården.