Kritiskt sjuka & intensivvård

Idag behandlar intensivvårdsenheter fler äldre patienter med fler komplikationer än någonsin tidigare. Deras chanser att överleva och återhämta sig har däremot förbättrats signifikant under det senaste årtiondet pga. framsteg inom vetenskap och teknologi.

Kritiskt sjuka och kirurgi

Nya kirurgiska tekniker och förbättrad anestesi, såväl som adekvat nutrition, tidig mobilisering och förbättrad omvårdnad före och efter operation har hjälpt till att minska den inverkan en operation kan ha på patienten. Dessa framsteg inom vården gör att patienten kan återvända hem snabbare. De tillbringar kortare tid på IVA och på sjukhus och samtidigt minskas sjukvårdskostnaden(1-3).
Patienter kan återhämta sig tidigare vilket gör att de kan återgå till sitt normala liv snabbare.

Nutricia care

Nutritionens roll för kritiskt sjuka

Det har också skett vetenskapliga framsteg inom området medicinsk nutrition och det finns nu en bättre kunskap om optimal nutrition för intensivvården(4-9). Både riktlinjer för nutrition vid kritisk sjukdom samt experter inom intensivvård har identifierat behov av ett nytt individuellt angreppssätt för omvårdnad och nutrition(10-14).
På Nutricia är vi medvetna om hur viktigt adekvat nutritionsstöd är. Vi fortsätter att utveckla vår forskning och teknologi och erbjuder innovativa näringslösningar som är specifikt anpassade för IVA och kirurgiområdet.
Vi stödjer vårdpersonal genom att erbjuda en bred portfölj med sondnäringar samt sondmatningstillbehör, hjälpmedel och service för att förse patienter med den bästa omvårdnaden.

 

Proteinbehov hos kritiskt sjuka

Internationella riktlinjer rekommenderar att man startar sondnäring med helprotein som förstahandsvalet för akut sjuka patienter. Läs mer om varför det är viktigt att tidigt sätta in en proteinrik nutritionsbehandling och vilka fördelar det medför.

Läs mer

Är du sjukvårdspersonal eller patient med recept?

Läs mer om våra lämpliga produkter, våra sondnäringar och tillbehör för speciella medicinska ändamål avsedda för barn och vuxna.

Till våra produkter & produktblad
Är-du-sjukvårdspersonal


Referenser

 1. Anderson AD et al. 2003;
 2. Gustafsson UO et al. 2012;
 3. Yeh et al. 2015;
 4. Doig GS et al. 2009;
 5. Casaer MP et al. 2011;
 6. Van Zanten AR et al. 2014;
 7. Weijs et al. 2014;
 8. Allingstrup M J et al. 2012;
 9. Elke G et al. 2014;
 10. McClave S et al. 2009;
 11. Dhaliwal R et al. 2014;
 12. Martindale RG 2015;
 13. Evans DC et al. 2015;
 14. Preiser JC. et al. 2015;