Medicinsk nutrition vid ADHD-medicinering

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är ett tillstånd där personen har svårt att styra sin uppmärksamhet, aktivitetsnivå och problem med att kontrollera sina impulser. ADHD kan yttra sig på olika sätt och symtomen brukar ändras med åldern – där vissa symtom blir mindre synliga för omgivningen medan andra blir mer utmärkande.

 

ADHD och minskad aptit

Ungefär 3-6% av barn i skolåldern uppskattas ha ADHD (ca 2,5% när det kommer till vuxna)1.
De vardagliga uppgifterna och sociala samspelen kan ibland bli väldigt stora utmaningar för personer med ADHD. Vid behov kan därför läkemedel sättas in med syfte att personen lättare ska kunna hantera sin vardag. Läkemedlen kan hjälpa till att öka personens fokus och minska hyperaktiviteten och impulsiviteten. Dock upplever många nedsatt aptit som en biverkan av medicineringen2,3. ADHD-medicineringen tas dagligen, vanligtvis på morgonen för att kunna ge effekt under dagen. Så länge läkemedlet är i kroppens system och verkar upplever många att de har dålig aptit och kan därför ha svårt att äta eller glömmer helt enkelt bort att äta. Det är först senare på kvällen när läkemedlet gått ur kroppen som hungern och aptiten är tillbaka. Matsituationen kan därför vara problematisk för personer med ADHD-medicinering, med det gäller att hitta rutiner som fungerar för den enskilda personen för att säkerställa ett jämnt intag av mat under hela dagen, trots den eventuellt nedsatta aptiten.

 

Nutricia ADHD TA page

Nutricia ADHD TA page

Tips för en bättre matsituation och medicinsk nutrition

Många föräldrar till barn med ADHD kan känna sig oroliga över barnets matsituation och matintag. Några råd för att barnet lättare ska få i sig mat under dagen:

  • Servera små portioner.
  • Servera mellanmål. Även om aptiten inte är där så kan små snacks ändå lyckas slinka ned om det går snabbt att äta.
  • Planera måltider och mellanmål, ställ gärna klockan som en påminnelse om hungern saknas.
  • Prata med dietist eller läkare för att få fler råd och tips.

Medicinska näringsdrycker är livsmedel för speciella medicinska ändamål vid kostbehandling av undernäring och kan rekommenderas av dietist eller läkare som ett komplement när det vanliga matintaget inte räcker till, både för barn och vuxna med ADHD-diagnos. De innehåller all den energi och alla de näringsämnen som ingår i en liten komplett måltid. Näringsdrycker kan drickas i samband med måltiderna eller mellan måltiderna för att stödja upp näringsintaget under dagen. Prata med din vårdkontakt om näringsdrycker är aktuellt.

Är du hälso- och sjukvårdspersonal och vill läsa mer om barn med ADHD, aptitnedsättning och nutrition?

Välkommen till våra sidor med djupare läsning och information om barn med ADHD

Barn med ADHD och biverkan av läkemedelsbehandling

Idag beräknas omkring 63 000 svenska barn ha ADHD. 75% av dessa barn får läkemedelsbehandling för kärnsymtomen, varav 65-75% rapporteras ha en positiv effekt av läkemedelsbehandlingen.

Läs mer

Screeningverktyg, tips & råd för barn med ADHD

Barn som diagnostiserats med ADHD och som får läkemedelsbehandling har rapporterats löpa 60% högre risk för att bli underviktiga, jämfört med barn utan ADHD-diagnos.

Läs mer

Kostbehandling hos barn med ADHD

Det finns flera sätt att stödja barnet och familjen, såsom föräldrautbildning, samarbete med skolan kring måltider, remiss till en dietist eller justering av läkemedelsbehandling

Läs mer

Näringsdrycker för barn med ADHD

Näringsdrycker är näringsmässigt optimerade för att ge ditt barn de kalorier, proteiner, vitaminer och mineraler som behövs för att stödja optimal tillväxt och utveckling.

Läs mer

Barn med Adhd och evidens

Det finns omfattande klinisk evidens av god kvalitet för att medicinska näringsdrycker är en verksam och effektiv lösning vid undernäring hos patienter som kan äta vanlig mat men inte i tillräcklig utsträckning för att uppnå sitt energi- och näringsbehov.

Läs mer

Är du sjukvårdspersonal eller patient med recept?

Läs mer om våra lämpliga produkter för speciella medicinska ändamål avsedda för barn i alla åldrar här


Referenser

  1. Habilitering & Hälsa, ADHD-Center, Stockholms läns landsting, februari 2017.
  2. Appetite loss in children/adolescents with ADHD, Marknadsundersökning i Sverige, mars 2017.
  3. FASS Farmaceutiska Specialiteter i Sverige på www.fass.se 2018