Onkologi

Cancer och viktförlust

Orsakerna till viktminskning under cancerbehandling kan vara många och kan tillskrivas antingen psykologiska och/eller fysiologiska faktorer.

Psykologiska faktorer som ångest eller depression eller fysiologiska symtom som illamående eller smakförändringar kan leda till minskat matintag
Cancer är utmanade både fysiskt och psykiskt för patienter och anhöriga.

Mentalt stöd för att ta sig igenom behandlingen är självklart viktigt, men även kroppen behöver stöd i form av näring för att hjälpa patienten att bibehålla vikt och möjliggöra att behandling kan genomföras enligt den initiala planen.

Nutritionens roll

Målet med kostbehandling vid cancer är bland annat att:

  • Bibehålla eller förbättra matintaget
  • Bevara muskelmassa och funktionsnivå
  • Minska risken för att behöva avbryta eller reducera planerad cancerbehandling
  • Förbättra livskvaliteten

Vid cancer kan det vara svårt att få i sig tillräckligt med energi och protein via vanlig mat och det kan därför vara nödvändigt att komplettera maten med medicinsk nutrition i form av näringsdrycker6.

På Nutricia strävar vi efter att vara med under hela resan för att kunna stödja patient, anhöriga och sjukvårdspersonal. Detta för att kunna hjälpa till med att bidra till en bättre livskvalitet.

 

 

FÖRSKRIVNING AV KOSTTILLÄGG TILL PATIENTER MED CANCER

Medicinsk nutrition och kosttillägg förskrivs till patienter av dietist och läkare samt sjuksköterskor med förskrivningsrätt av nutrition. Kosttillägg går också också att köpa receptfritt på apotek. Alla Nutricias produkter är godkända som “Livsmedel för särskilda medicinska ändamål” 5.

Nutricia sortiment Nutricia 2020

Arbetar du inom hälso och sjukvården och vill läsa mer om cancer och nutrition?

Viktförlust och överlevnad vid cancer

Påverkan av viktförlust vid cancer och överlevnad.

Läs mer

Medicinsk nutrition & livskvalitet

Forskning visar att medicinsk nutrition kan påverka livskvaliteten.

Läs mer

Nordic Expert Opinion

En praktisk guide för dig och ditt team att följa för att implementera medicinsk nutrition som en del av cancervården.

Läs mer

Näringsdrycker för patienter med cancer

Läs mer om våra näringsdrycker för patienter med cancer

Läs mer

Preoperativ nutrition

Vikten av preoperativ nutrition för postoperativa fördelar och minimera katabol stress

Läs mer

MUSKELMASSA & TOXICITET

Toxicitet vid behandling och effekt av hög andel muskelmassa och muskeldensitet

Läs mer

SMAKFÖRÄNDRINGAR OCH CANCERBEHANDLING

Smakförändringar kan leda till undernäring, en viktig prediktor för sjuklighet, dödlighet, behandlingsrespons och toxicitet.

Läs mer

Är du patient eller anhörig och vill läsa mer?

Kost och näring vid sjukdom

Under period av sjukdom är ofta näringsbehovet större än aptiten. Det kan bli svårt att äta tillräckliga mängder mat, vilket kan resultera i viktförlust och minskad energi.

Läs mer om kost och näring vid sjukdom

Kost och näring vid cancer

Cancer och behandling av cancer kan sätta kroppen under enorm press, vilket innebär att näringsbehoven för patienter med cancer är  större än under normala förhållanden

Läs mer om kost och näring vid cancer

Hur kan Fortimel hjälpa dig?

Fortimel är en näringsdryck som kan vara till hjälp när ditt matintag är mindre eller inte täcker det ökade näringsbehovet som föreligger under perioder av allvarlig sjukdom eller svaghet.

Läs mer om hur Fortimel kan hjälpa dig

Se våra filmer

Nutricia research

Vill du veta mer om hur Nutricia undersöker möjligheten att förbättra prognos för patienter med cancer som undergår behandling eller är i återhämtningsfasen?

Är du sjukvårdspersonal eller patient med recept?

Läs mer om våra sjukdomsspecifika näringsdrycker och hela vår produktportfölj inom enteral nutrition.

Nutricia Oncology pages products


Referenser

  1. Laviano et al. 2018, Proc Nutr Soc; 77(4):388-393.
  2. Martin L, et al. J Clin Oncol. 2015 Jan 1;33(1):90-9
  3. Marin Caro MM et al. Clin Nutr. 2007;26(3): 289-301
  4. Prado CM et al, 2016 Proc Nutr Soc; 75(2):188-98
  5. Det søkes refusjon under Folketrygdlovens § 5-14, Kap 1, §6 (blåreseptforskriften) Punkt 4: Behandling av kreft/immunsvikt eller annen sykdom som medfører så sterk svekkelse at næringstilskudd er påkrevd.
  6. Arends J, et al. Clin Nutr. 2017; 36(1):11-48