Denna sida och dess information är till för personal inom hälso-och sjukvården.

Vi håller sjukhus, vårdhem, hemtjänster, studenter, apotek och grossister uppdaterade om produkt-och utveckling, forskning och studier samt våra kurser och akademiska evenemang. Vänligen bekräfta att du arbetar inom hälso-och sjukvården eller om du är patient med recept. Om du är patient eller anhörig kan vi också hjälpa dig att komma till våra sidor speciellt för er. Om du vill ändra ditt val i framtiden måste du ta bort dina cookies.

Smakförändringar hos cancerpatienter

Förekomst och konsekvenser av smakförändringar hos cancerpatienter

  • Upp till 70% av cancerpatienter upplever smakförändringar under behandling.1
  • Vanligt rapporterade biverkningar efter strålning och cellgiftsbehandling är muntorrhet, illamående och smakförändringar som ger en bitter eller metallisk smak i munnen.2-4
  • Nutritionsstatus påverkas negativt av sensoriska förändringar vilket leder till en större viktnedgång.5

Nutricia nya smaker Fortimel Compact Protein

Utvecklad med cancerpatienter i åtanke

Cancerpatienter rekryterades av onkologer vid UMCG, ett ledande cancercenter i Holland. Bakgrunden var att bemöta cancerpatienters förändrade smakpreferenser, vilket sedan har lagt grunden för det nya smakerna av Fortimel Compact Protein.

Smakerna är validerade av 50 vuxna cancerpatienter med olika diagnoser och behandlingar.

Patientfokuserad utvecklingsprocess

Patienterna genomförde ett smaktest och fick bedöma ett flertal produkters helhetsintryck och sensoriska karaktär. Via ett omfattande frågeformulär kartlades också patienternas upplevda sensoriska förändringar sedan start av behandling.
De mest uppskattade varianterna resulterade i att 3 nya smaker av Fortimel Compact Protein utvecklades.

Svalkande bärsmak: innehåller mentolderivat som ger en kylande känsla.

Neutral smak: vid hypersensitivitet för lukt och smak genom att inte tillföra ytterligare stimuli.

Värmande tropisk smak: innehåller chiliderivat som ger en värmande känsla.

Nutricia Fortimel nya smaker pattern

Tre nya smaker med sensoriska egenskaper

Nutricia har nyligen lanserat Fortimel Compact Protein i tre nya smaker framtagna för att möta cancerpatienters förändrade smakupplevelser.

Läs mer om de nya smakerna produkterna och se produktfaktablad på vår produktsida.

Fortimel Onco pack

Läs mer

Nutritionsbehandling vid cancer

I en artikel från "Nutritionsfakta nr 6 2018 " skriver Ola Wallengren, leg dietist, med dr, Sektionen för Gastroenterologi och Hepatologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg om hur nutritionsbehandling kan ge positiva effekter.

Läs mer

Nutritionsbehandling vid cancer

I en artikel från "Nutritionsfakta nr 6 2018 " skriver Ola Wallengren, leg dietist, med dr, Sektionen för Gastroenterologi och Hepatologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg om hur nutritionsbehandling kan ge positiva effekter.

Referenser

  1. Spotten et al. Subjective and objective taste and smell changes in cancer. Annals of Oncology 2017; 28: 969–984.
  2. Epstein JB, Barasch A. Taste disorders in cancer patients: pathogenesis, and approach to assessment and management. Oral Oncol 2010; 46(2): 77–81.
  3. McGreevy J, Orrevall Y, Belqaid K et al. Characteristics of taste and smell alterations reported by patients after starting treatment for lung cancer. Support Care Cancer 2014; 22(10): 2635–2644.
  4. Turner et al. Review of the complications associated with treatment of oropharyngeal cancer: A guide to the dental practitioner. Quintessence Int. 2013; 44(3): 267–279.
  5. Brisbois et al. Characterization of Chemosensory Alterations in Advanced Cancer Reveals Specific Chemosensory Phenotypes Impacting Dietary Intake and Quality of Life. Journal of Pain and Symptom Management Volume 41, Issue 4, April 2011, 673-683.
  6. Data on file: Sensory Study 2018.