Denna sida och dess information är till för personal inom hälso-och sjukvården.

Vi håller sjukhus, vårdhem, hemtjänster, studenter, apotek och grossister uppdaterade om produkt-och utveckling, forskning och studier samt våra kurser och akademiska evenemang. Vänligen bekräfta att du arbetar inom hälso-och sjukvården eller om du är patient med recept. Om du är patient eller anhörig kan vi också hjälpa dig att komma till våra sidor speciellt för er. Om du vill ändra ditt val i framtiden måste du ta bort dina cookies.

Screeningverktyg, tips och råd för barn med ADHD

Screening och bedömning av nutritionsstatus hos med barn ADHD

Barn som diagnostiserats med ADHD och som får läkemedelsbehandling har rapporterats löpa 60% högre risk för att bli underviktiga, jämfört med barn utan ADHD-diagnos.1 Nedsatt aptit och viktförlust är några av de mest besvärande biverkningarna hos barn som får ADHD-läkemedelsbehandling. I NICE-riktlinjerna för ADHD anges det för barn och ungdomar med läkemedelsbehandling att mätning av vikt och längd ska ske regelbundet tillsammans med registrering i tillväxtkurva samt att tillväxten ska bedömas av vårdpersonal som ansvarar för behandlingen.2

 

Enligt NICE riktlinjer:

  • mät längd var 6:e månad hos barn och ungdomar
  • mät vikt var 3:e månad hos barn upp till och med 10 år
  • mät vikt vid både 3 och 6 månader efter det att läkemedelsbehandlingen har påbörjats hos barn över 10 år och ungdomar, och därefter var 6:e månad, eller oftare vid behov/problem
Nutricia ADHD awareness 2019

Screening-tool-SWE-ADHD-Nutricia-2019

THE PAEDIATRIC NUTRITION SCREENING TOOL (PNST)

Om föräldrar rapporterar nedsatt aptit och en medföljande viktminskning, eller om du misstänker problem med näringsintaget efter påbörjad läkemedelsbehandling, kan en screening av barnets nutritionsstatus utföras.  Patienter som genom screening identifierats ha risk för försämrat näringstillstånd, dvs undernäring, bör därefter genomgå en mer detaljerad bedömning av nutritionsstatus (näringstillståndet) för att identifiera och kvantifiera specifika näringsproblem.

The Paediatric Nutrition Screening Tool (PNST)* är ett validerat verktyg för nutritionsscreening för att snabbt, enkelt och effektivt identifiera barnpatienter med risk för försämrat näringstillstånd. PNST innehåller 4 frågor, och kan genomföras inom 2 minuter av sjukvårdspersonal, vårdare eller av föräldrar3.

 

Matdagbok

Om PNST visar att barnet behöver vidare nutritionsbedömning kan du instruera föräldrarna hur man fyller i en matdagbok, som kan ligga till grund för att praktiskt stödja barnet och familjen kring måltider och dagliga rutiner.

En dietist kan även be familjen utföra en mer detaljerad matdagbok för att kunna bedöma näringsintaget mer korrekt och därigenom lägga upp en individuell kostbehandlingsplan för barnet.

ADHD Awareness Nutricia 2019

Läs mer

Kostbehandling hos barn med ADHD

Det finns flera sätt att stödja barnet och familjen, såsom föräldrautbildning, samarbete med skolan kring måltider, remiss till en dietist eller justering av läkemedelsbehandling

Läs mer

Näringsdrycker för barn med ADHD

Näringsdrycker är näringsmässigt optimerade för att ge ditt barn de kalorier, proteiner, vitaminer och mineraler som behövs för att stödja optimal tillväxt och utveckling.

Läs mer

Barn med ADHD och biverkan av läkemedelsbehandling

Idag beräknas omkring 63 000 svenska barn ha ADHD. 75% av dessa barn får läkemedelsbehandling för kärnsymtomen, varav 65-75% rapporteras ha en positiv effekt av läkemedelsbehandlingen.

Läs mer

Referenser

  1. Waring ME, et al. Overweight in children and adolescents in relation to attention-deficit/hyperactivity disorder: results from a national sample. Pediatrics. 2008;122:1–6.
  2. Attention deficit hyperactivity disorder: diagnosis and management. NICE guideline. Published: 14 March 2018 www.nice.org.uk/guidance/ng87
  3. White, et al. Simple Nutrition Screening Tool for Pediatric Inpatients. J Parenter Enteral Nutr. 2016;40:392-8.*The full version of the PNST study is available through journal subscription, in which further instructions are found. Nutricia also recommends to reach out to the corresponding author Dr. Melinda White for support in clinical implementation.