Denna sida och dess information är till för personal inom hälso-och sjukvården.

Vi håller sjukhus, vårdhem, hemtjänster, studenter, apotek och grossister uppdaterade om produkt-och utveckling, forskning och studier samt våra kurser och akademiska evenemang. Vänligen bekräfta att du arbetar inom hälso-och sjukvården eller om du är patient med recept. Om du är patient eller anhörig kan vi också hjälpa dig att komma till våra sidor speciellt för er. Om du vill ändra ditt val i framtiden måste du ta bort dina cookies.

SCREENING AV RISK FÖR UNDERNÄRING

THE PAEDIATRIC NUTRITION SCREENING TOOL (PNST)

THE PAEDIATRIC NUTRITION SCREENING TOOL (PNST)

Barn som diagnostiserats med ADHD och som får läkemedelsbehandling har rapporterats löpa 60% högre risk för att bli underviktiga, jämfört med barn utan ADHD-diagnos.1

The Paediatric Nutrition Screening Tool (PNST)* är ett validerat verktyg för nutritionsscreening för att snabbt, enkelt och effektivt identifiera barnpatienter med risk för undernäring.2

PNST innehåller 4 frågor, och kan genomföras inom 2 minuter. PNST kan utföras av vårdpersonal tillsammans med föräldrarna, eller av föräldrarna själva.

FÖRSTA STEGET I NUTRITIONSBEDÖMNING

I NICE-riktlinjerna för ADHD anges det för barn och ungdomar med läkemedelsbehandling att mätning av vikt och längd ska ske regelbundet. 3 Att rutinmässigt utföra PNST och utvärdera tillväxten genom monitorering av vikt och längd, samt beakta tidigare mat- och tillväxtproblematik, kan ge en fullgod första utvärdering av nutritionsläget för barn med ADHD och läkemedelsbehandling.

Nutricia ADHD awareness 2019

Utvärdering i tre steg

Barnet med ADHD bedöms på (1) historia med avseende på mat och tillväxt, (2) vikt och längdutveckling och (3) screening av aktuell situation med PNST. Detta är en enkel och snabb utvärdering för att upptäcka barn med ökad risk för näringsproblem eller risk för undernäring. Patienter med risk bör därefter utredas för vidare nutritionsbedömning.

STÖD TILL FÖRÄLDRARNA MED MATDAGBOK

Om screeningen med PNST visar att barnet behöver vidare nutritionsbedömning kan en matdagbok ligga till grund för att praktiskt stödja barnet och familjen kring måltider och dagliga rutiner. Ladda ner matdagboken här.

En dietist kan även be familjen utföra en mer detaljerad matdagbok för att kunna bedöma näringsintaget mer korrekt och därigenom lägga upp en individuell kostbehandlingsplan för barnet.

ADHD Awareness Nutricia 2019

Läs mer

NUTRITIONSSTÖD TILL BARN OCH FÖRÄLDRAR

Det finns flera sätt att stödja barnet och familjen, såsom föräldrautbildning, samarbete med skolan kring måltider, remiss till en dietist eller justering av läkemedelsbehandling

Läs mer

Näringsdrycker för barn med ADHD

Näringsdrycker är näringsmässigt optimerade för att ge ditt barn de kalorier, proteiner, vitaminer och mineraler som behövs för att stödja optimal tillväxt och utveckling.

Läs mer

BARN MED ADHD OCH RISK FÖR UNDERNÄRING

Idag beräknas omkring 63 000 svenska barn ha ADHD. 75% av dessa barn får läkemedelsbehandling för kärnsymtomen, varav 65-75% rapporteras ha en positiv effekt av läkemedelsbehandlingen.

Läs mer

*The full version of the PNST study is available through journal subscription, in which further instructions are found. Nutricia also recommends to reach out to the corresponding author Dr. Melinda White for support in clinical implementation.

Referenser