Nutricias produkter är livsmedel för speciella medicinska ändamål och skall användas under inrådan av dietist eller läkare.

Vad är Ketogen kost

Vad är Ketogen kost

Ketogen kostbehandling är en behandling som kan användas för att kontrollera anfall hos patienter som inte svarar tillräckligt på anti-epileptiska läkemedel. Detta tillstånd kallas drog- eller terapiresistent epilepsi eller refraktär epilepsi. Ketogen kost består av mycket fett och lite kolhydrater samt proteiner.

Ketogen kostbehandling

En ketogen kostbehandling är mycket exakt och noga uträknad och kräver noga monitorering av  ett tvärfunktionellt team med specialkompetens på ketogen kostbehandling. Teamet består ofta av en neurolog, dietist och sjuksköterska.

Vanligtvis startas den ketogena kostbehandlingen upp på sjukhuset under några dagar, då noggrann uppföljning och monitorering krävs. I vissa fall och efter bedömning av specialistteamet, så kan uppstart även göras hemma, men då alltid i nära kontakt med sjukvården.

 

 

 

En kostbehandlingsmetod som funnits länge

Ketogen kostbehandling är ingen ny metod och var först utformad för att efterlikna effekterna vid fasta. Fasta har hjälpt till att kontrollera anfall hos individer med epilepsi så långt tillbaka som vid Kristi födelse. Fasta kan hjälpa till att kontrollera anfall – men är ingen långvarig lösning då fasta efter en tid leder till att energidepåerna tar slut och därmed svält.

År 1921 visade Dr R.M. Wilder, en läkare från USA, att det metabola tillståndet som uppnås genom fasta kan bibehållas under lång tid om man istället för fasta tillämpar en ”ketogen kost” som efterliknar tillståndet vid svält genom att begränsa intaget av kolhydrater men istället ge en hög nivå av fett i dieten (1). Till skillnad från en person som svälter som då omsätter kolhydrater för att få energi till kroppen, så får en person på ketogen diet energin från fett och kan därmed bibehålla det fett-förbrukande metabola tillståndet under en längre tid utan att svälta.

Trots att ketogen kost var förstahands-alternativ för behandling av epilepsi fram till 1920 talet, användes kostbehandlingen mindre och mindre i takt med introduktionen av anti-epileptiska läkemedel.
Erkännandet av ketogen kostbehandling av medicinresistent epilepsi har åter fått fokus sedan 1990 talet.

Växande intresse och antal studier på effekterna av ketogen diet

De flesta patienter med epilepsi svarar bra på kostbehandling med anti-epileptisk medicin(4). För de 20-30% av patienterna, som inte får effekt kan ketogen kostbehandling vara ett alternativ (5). Idag finns ett stort antal studier på ketogen diet publicerade och antalet ökar kraftigt (2). Det finns nu signifikant evidens som visar på anfallsreducering i cirka hälften av fallen vid barn på ketogen dietbehandling. För uppskattningsvis 30% av individer med medicinresistent epilepsi kan ketogen kostbehandling vara en lösning (3).

Alltid efter bedömning av ansvarig läkare

Det är viktigt att känna till att ketogen kostbehandling inte är lämplig för alla individer med epilepsi. Bedömning ska alltid göras av och disskuteras med din ansvariga läkare och med specialistteamet på ketogen kost.

Kostbehandlingen ska inte påbörjas utan ordination av ansvarig läkare. Dieten utvärderas efter begränsad tid. Vid god effekt kan kostbehandlingen pågå under flera år.

Läs mer/ relaterat material

Hur fungerar ketogen kostbehandling?

Ketogen kostbehandling ställer om kroppen från att använda kolhydrater som energi till att använda fettet i kosten som energikälla.

Läs mer

Varianter av ketogen kostbehandling

Olika varianter av Ketogen kost har tagits fram för att kunna anpassas till patientens behov. Din eller ditt barns neurolog och dietist kommer att i samråd med dig välja den variant som passar.

Läs mer

Patienthistorier Epilepsi & ketogen kost

Se historier från verkligen livet, om hur kosten är en del av behandlingen efter att ha diskuterat med sin läkare, om att börja behandling med ketogen kost.

Läs mer

Hjälp i den ketogena kosten

Nutricia erbjuder ett brett utbud av medicinska näringsprodukter för att hjälpa till att genomföra den ketogena kosten.

Läs mer

Referenser

  1. Turner Z & Kossoff EH. The Ketogenic and Atkins Diets: Recipes for Seizure Control. Practical Gastroenterology. 2006 Jun : 53-64.
  2. Morandi G, et al. A bibliometric study of scientific literature on the dietary therapies for epilepsy in Scopus. Nutritional Neurosciences. 2014 Mar 17.
  3. Brodie MJ. Diagnosing and predicting refractory epilepsy. Acta Neurol Scand Suppl 2005;181:36-9.
  4. 4.Stafstrom C et al. Epilepsy and the ketogenic diet. 2004. Humana Press. Totawa.
  5. Kwan P et al. Early identification of refractory epilepsy. N Engl J Med 2000:342;314-319.

Print Page