Varianter av ketogen kostbehandling

Varianter av ketogen kostbehandling

Olika varianter av Ketogen kost har tagits fram för att kunna anpassas till patientens behov. Din eller ditt barns neurolog och dietist kommer att i samråd med dig välja den variant som passar.

Varianter av ketogen kostbehandling

Den ursprungliga varianten av ketogen kost benämns ofta som ”Klassisk ketogen diet”. Olika varianter av denna kost har tagits fram för att kunna anpassas till patientens behov.

Detta inkluderar

Modifierad ketogen diet, MOD, ( i andra länder också kallad Modifierad Atkins Diet)

Medium chain triglyceride diet (MCT)

Låg glykemisk index diet (LGIT)

Din eller ditt barns neurolog och dietist kommer att i samråd med dig välja den variant som passar.

Gemensamt för alla versioner av Ketogen diet

• Begränsat intag av kolhydrater
• Högt (ökat) fettintag
• Alla måltider är noggrant sammansatta och beräknade
• Ska endast utföras under noggrann medicinsk övervakning

Noggrannheten i behandlingen är stor. Maten beräknas efter individuella behov och inget utöver de beräknade måltiderna skall ges. Alla måltider är ofta lika energirika och är då utbytbara mot varandra. Måltiderna är som regel fyra–fem stycken som sprids över dygnet, så att inte uppehållet under natten (nattfastan), blir för lång. Även vätskeintaget kan behöva vara individuellt beräknat och fördelat över dagen.

Tabellen jämför huvuddragen i de olika varianterna av ketogen diet.

Tabellen jämför huvuddragen i de olika varianterna av ketogen diet.

Ketogen ratio

Ketogen ratio beskriver förhållandet mellan mängden fett i kosten jämfört med mängden protein plus kolhydrater. Det är din läkare eller dietist som bestämmer vilket förhållande passar bäst för dig eller ditt barn. Det finns olika ketogena dieter med olika nyckeltal. Klassisk ketogen diet har vanligt vis ett förhållande på 4:1, men förhållandet 3:1 eller 2:1 är också vanligt. För vissa kostvarianter används inte uttrycket men intaget av kolhydrater per dag är begränsat till en nivå som din läkare eller klinisk dietist kommer att besluta.

Läs mer / relaterat material

Patienthistorier Epilepsi & ketogen kost

Se historier från verkligen livet, om hur kosten är en del av behandlingen efter att ha diskuterat med sin läkare, om att börja behandling med ketogen kost.

Läs mer

Hjälp i den ketogena kosten

Nutricia erbjuder ett brett utbud av medicinska näringsprodukter för att hjälpa till att genomföra den ketogena kosten.

Läs mer

Hur fungerar ketogen kostbehandling?

Ketogen kostbehandling ställer om kroppen från att använda kolhydrater som energi till att använda fettet i kosten som energikälla.

Läs mer

Vad är Ketogen kost?

Ketogen kost är en medicinsk kostbehandling som kan användas för att kontrollera anfall hos patienter som inte svarar tillräckligt på anti-epileptiska läkemedel.

Läs mer
Print Page