Academia

Kalendarium för våra utbildningar och aktiviteter

Här kan du se våra lokala och regionala utbildningar och aktiviteter. Vi anordnar kontinuerligt utbildningstillfällen tillsammans med externa föreläsare, anpassade efter sjukvårdspersonalens behov och efterfrågan. Vi strävar hela tiden efter att hålla utbildningarna så aktuella och relevanta som möjligt.

ESPEN Utblickar 26 november

Nutricia bjuder in till ett LIVE webinar med utblickar från årets virtuella ESPEN CONGRESS för dig som själv inte kunnat delta eller som deltagit och vill diskutera erfarenheter från kongressen.

Allergiwebinar 3 december

Nutricia bjuder in till ett live-webinar som vänder sig till dig som arbetar som barnläkare på klinik eller mottagning och som önskar ta del av senaste forskningsrön om behandlingsstrategier för att stärka immunförsvaret hos spädbarn med allergi.

Kraften i individualiserad utbildning 10 december

Förbättra följsamhet till kostbehandling och outcome vid medfödda metabola sjukdomar. Följ föreläsningarna den 10 december kl 19.00 och ställ dina frågor!