Academia

Kalendarium för våra utbildningar och aktiviteter

Här kan du se våra lokala och regionala utbildningar och aktiviteter. Vi anordnar kontinuerligt utbildningstillfällen tillsammans med externa föreläsare, anpassade efter sjukvårdspersonalens behov och efterfrågan. Vi strävar hela tiden efter att hålla utbildningarna så aktuella och relevanta som möjligt.

Nutricia Satellite Symposium 20 september 2020

Nutricia välkomnar dig som är anmäld till årets ESPEN till Nutricia Satellite Symposium den 20 september 2020 kl 17:00-18:30.

Trycksårssymposium 3 november 2020

Nutricia välkomnar dig som på olika sätt arbetar med trycksår, till en kostnadsfri trycksårsutbildning med fokus på nutrition.