WEBBSEMINARIUM 5 MAJ 14.30 – 16.00

OPEN - Older Persons Exercise and Nutrition Study. Webbseminariet vänder sig till dig som är verksam inom vård och omsorg av äldre.

Fysisk aktivitet och proteinrikt kosttillägg till personer som bor på äldreboende: från forskning till tillämpning

Fysisk aktivitet och bra mat är hörnstenar i ett aktivt och rikt liv i alla åldrar, även sent i livet. Många som flyttar till äldreboenden har dåligt näringsstatus och är fysiskt inaktiva och muskelsvaga. Till viss del kan det motverkas.

Syftet med detta webbinarium är att diskutera innehållet i den äldreomsorg samhället erbjuder. Fokus kommer att ligga på nutrition och fysisk aktivitet. Ligger det ett värde i att erbjuda individer som bor på äldreboende enkla dagliga muskelstärkande övningar som genomförs i den dagliga omvårdnaden, i kombination med extra närings- och proteinkosttillägg?

Webbinariet erbjuder från ett tvärprofessionellt perspektiv uppdaterade nationella och internationella rekommendationer om träning och nutrition för äldre. Rekommendationerna kommer att speglas av genomförandet och resultaten från den nyligen avslutade s.k. OPEN-studien där dagliga uppresningsövningar och dagligt proteintillskott till äldre boende på äldreboende utvärderats. De äldres liksom personalens personliga erfarenheter och upplevelser av träningen och kosttilläggen kommer också att presenteras.

När? 5 maj kl. 14.30-16.00

För vem? För dig som är verksam inom vård och omsorg av äldre.

Var? Kostnadsfritt webbseminarium

Webbseminariumet arrangeras i enlighet med avtalet gällande samverkansregler mellan Swedish Medtech och SKL. Huvudmans godkännande inhämtas av deltagaren. Deltagandet är kostnadsfritt.

Anmäl dig till vårt kostnadsfria webbseminarium

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Preliminärt program

Kl. 14.30 Moderator Kristina Iritz Hedberg hälsar välkommen och informerar om hur webbinariet är upplagt och hur det digitala mötet kommer att genomföras.
Kl. 14.35 Tommy Cederholm: Betydelsen av bra mat och fysisk aktivitet under hela åldrandet.
Kl. 14.45 Anne-Marie Boström: Effekter av en kombinerad intervention (fysisk aktivitet och nutrition) på äldreboenden: OPEN-studien.
Kl. 14.55 Sofia Vikström: Erfarenheter av genomförandet av en kombinerad intervention på äldreboende: de äldres och personalens perspektiv.
Kl. 15.05 Helena Grönstedt: Hur kan fysisk aktivitet genomföras för personer boende på äldreboende.
Kl. 15.15 Gerd Faxén-Irving: Praktiska tips om genomförande av bra nutrition och kosttillägg för personer på äldreboende.
Kl. 15.25 Kristina Iritz Hedberg: summerar och inleder diskussionen.
Kl. 16.00 AVSLUTNING

Om vår moderator & våra föreläsare

Kristina Iritz Hedberg

Styrelseledamot i Riksföreningen för sjuksköterskan inom Äldre- och Demensvård, Chefredaktör för tidningen Ä.

Tommy Cederholm

Läkare, Professor, Uppsala Universitet, Karolinska Universitetssjukhuset.

Ann-Marie Boström

Sjuksköterska, Docent, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms Sjukhem.

Sofie Vikström

Arbetsterapeut, Med dr, Karolinska Institutet.

Helena Grönstedt

Specialistsjukgymnast, Med dr, Karolinska Universitetssjukhuset.

Gerd Faxén-Irving

Dietist, Docent, Karolinska Institutet.

Stort tack!

Särskilt tack till riksföreningen för sjuksköterskan inom Äldre- och Demensvård för deras samarbete och support av genomförandet och tack till alla föreningar som stödjer forskargruppens arbete.

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Page